Årsmöte i Corona-Tider

Årsmötet hos Socialdemokraterna på Tjörn hölls på tisdagskvällen med en utglesad placering i dessa Corona-Tider och gästades av Anton Caésar som är ordförande för Socialdemokraterna i Alingsås och representant för Göteborgsområdets Socialdemokratiska partidistrikt. 

De cirka tjugotalet medlemmar som deltog på årsmötet höll ett utglesat avstånd till varandra och förtäringen levererades inplastad, detta för att förhindra en eventuell smittspridning.


Anton César har skickat ett tack via sociala medier som återges här nedan:

Tack till Tjörns arbetarekommun för att jag fick det hedersamma förtroendet att var mötesordförande på årsmötet. Seriöst och tryggt arrangerat med tanke på hälsa och säkerhet. Mycket ideologiska diskussioner och god stämning bland medlemmarna. De förtroendevalda i Tjörn arbetarekommun ska ha ett särskilt erkännande för det kurage de visat med anledning av den politiska situation i kommunen där de demokratiska spelreglerna satts ur spel”.

facebook Twitter Email