Att skapa välfärd och livskvalitet för alla del 2.

Ompröva, utreda, flytta, förhala en tydlig strategi från majoriteten!

I december 2021 skrev jag om vikten av välfärd och livskvalitet för alla.
Att behovet på nordöstra Tjörn är stort av olika sorters boende, men framför allt ett Särskilt boende då denna boendeform helt saknas i denna del av Tjörn.

Det fanns i artikeln en historisk resumé som tål att upprepas.

  • 2017-09-20 En enig socialnämnd tar beslut om att planera för ett nytt äldreboende i Höviksnäs.
  • Oktober 2017 Socialnämnd, intresseorganisationer, vårdpersonal och tjänstepersoner från förvaltningen åker till Halmstad och Danmark på studiebesök för att titta på olika boendeformer för äldre.
  • 2018-01-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger dåvarande kommunchef i uppdrag att genomföra en förstudie för projektering av ett nytt Särskilt boende i Höviksnäs.
  • 2019-09-19 Antas majoritetens investeringsbudget för 2020–2024 där ett nytt äldreboende ingår.
  • 2019-10-30 Socialnämnden beslutar om att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja starttillstånd och att 100% finansiering genom ramen för investeringsbudget.
  • 2020-01-23 Majoritetens ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott stoppar projektet.
  • Januari 2021, detaljplan i Höviksnäs, Tångeröd, överklagas.
  • 2021-11-18 Ny budget från majoriteten och äldreboendet finns inte längre med i investeringsbudgeten.
  • Överklagan är inte längre något hinder för byggnation.
  • 2022-11-17 Ny budget från majoriteten och i investeringsbudget 2023–2027 är äldreboendet som bortblåst!

Nuläge hösten 2023: Behovet av Särskilt boende har aldrig varit större. Det är vid månadsskiftet september/oktober 27 personer i kö till Särskilt boende och det är minst 14 nya ansökningar på väg in till biståndsenheten.

Det är också ett stort antal äldre i Tjörns kommun som vårdas i hemmet, som hade kunnat få en skälig levnadsstandard och omsorg om man erbjöds plats på ett Särskilt boende. Så också för anhörig som ofta vårdar sin livskamrat.

Med detta skrivet, så kommer vi Socialdemokrater att lämna in en motion om att man omedelbart skall återuppta processen med planarbete för byggandet av ett Särskilt boende med 56 platser i Tångeröd i Höviksnäs.

Anette Johannessen (S) ledamot i Kommunfullmäktige och Socialnämnden

*Äldreboende heter numera Särskilt boende.

facebook Twitter Email