Även kyrkan behöver socialdemokratiska värderingar

Tror Du på att ett samhälle bör styras av värderingar som frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet så behöver naturligtvis även dessa genomsyra en så stor folkrörelse som Svenska Kyrkan. En stark socialdemokratisk närvaro i kyrkan blir en garant för detta. Därför ställer socialdemokratin upp som en politisk kraft i kyrkan och kandiderar till kyrkofullmäktige och andra val i kyrkan. I höst är det val igen!

Under socialdemokratins genombrottsår styrdes kyrkan av konservativa och förtryckande värderingar mot de arbetande massorna. Mot detta tog socialdemokratin kamp och vissa gick så långt att man manade till att gå ur kyrkan, andra såg istället sin religiösa hemvist i frikyrkan.

Under uppbyggnaden av folkhemmet och välfärdsstaten reformerades också kyrkan av dåtidens värderingar inom arbetarrörelsen, även om rester av gammalkonservativa värderingar fanns kvar, och fortfarande finns kvar. På senare år har dessa fått förnyad kraft i och med Sverigedemokraternas inträde. Här förenas i förtäckta former kvinnoprästmotstånd, antisemitism, islamofobi och motståndet mot samkönade äktenskap med en del nomineringsgrupper utan enhetliga ideologiska förtecken. Men istället för att med religionen som förtecken dra isär och splittra samhället vill vi som socialdemokrater se religionen som en sammanhållande kraft i samhället. Där andra säger att vi avkristnat samhället, säger vi att en sekulär stat inte står i motsats till religionen, utan tvärtom en förutsättning för likabehandling av människor med skilda uppfattningar. Ingen människa ska behöva begränsas i sitt liv beroende på kön, ursprung, religion eller sexuell läggning.

En del vill se kyrkans angelägenheter bara för de som troget besöker kyrkans verksamheter. Detta kan t.ex. yttra sig genom att man uttalar sig negativt om partiers medverkan i kyrkovalet. Dessa vill ha en kyrka bara för de mest trogna kyrkobesökarna. Till detta säger vi socialdemokrater: Nej tack!

Istället ska vi ha en öppen och välkomnande folkkyrka, som är en aktiv part i samverkan med det omgivande civilsamhället.

Vi ska ha en kyrka som står upp för alla människors lika värde, och där ett starkt socialt engagemang både nationellt och internationellt, kännetecknar verksamheten.

Delar Du denna uppfattning om hur Svenska Kyrkan bör arbeta är Du välkommen att på olika sätt delta i arbetet för att förverkliga dessa idéer med oss socialdemokrater.

Visste Du detta om Svenska kyrkan, Tjörn?

Många som ser, och besöker våra kyrkor, kanske inte alltid funderar över hur saker och ting i kyrkan fungerar annat än med den ceremoni de bevistar. Något dop, bröllop eller begravning. Då ska du veta att Svenska kyrkan Tjörn erbjuder mycket mer än så. (Uppgifterna är från årsredovisning 2020)

Några kortfakta om Svenska kyrkan Tjörn:

 • totalt cirka 50 anställda
 • 4 församlingar som planerar och genomför egen verksamhet
 • denna verksamhet kan vara barnverksamhet som körsång, pysselverksamhet, påsk-vandring, julkrubba, lucia, teater m.m.
 • det kan också vara vuxenverksamhet som körverksamhet, berättarstund med frukost, fixargrupp, studiecirklar, resor, mat och prat, konsertverksamhet m.m.
 • 23 149 personer besökte 729 gudstjänsttillfällen
 • `antal deltagare i barn- och ungdomsverksamheten 6 267
 • antal deltagare i vuxenverksamheten 1 570
 • 105 doptillfällen, 44 vigslar, och 112 begravningar
 • 113 konfirmander
 • 417.360:- samlades in i kollekter
 • 66,6% av alla tjörnbor är medlemmar 
 • dessa betalar 1,27% i kyrkoskatt av sin lön
 • alla tjörnbor betalar, en begravningsavgift på 0,25%
 • har 20 fastigheter runt om i pastoratet
 • på flera av dessa har sol-el installerats under 2020

Uppräkningen ovan är en del av kyrkans verksamhet. Det finns ytterligare angelägna uppgifter som kyrkan deltar i som förebyggande verksamhet för barn och ungdom, integrationsprojekt m.fl.

Verksamheterna bestäms av förtroendevalda, en del valda i kyrkovalet till kyrkofullmäktige, andra indirekt valda till de fyra församlingsråden av kyrkofullmäktige, som också bestämmer om en budget på cirka 40 miljoner kronor.

Vill Du vara en bland de personer som är beslutande, eller ideellt arbetande i kyrkans angelägenheter så är Du välkommen att ta kontakt med oss socialdemokrater via saptjorn@gmail.com

facebook Twitter Email