Bostadspolitiken är vår tids nya klasspolitik

Tjörns kommun är i särklass en av de sämsta kommunerna i Sverige att leverera hyresrätter, det måste vi ändra på. Av egna erfarenheter vet jag att det är många unga som vill bo kvar på Tjörn, men många hindras på grund av att de saknar ett startkapital att investera i en bostadsrätt eller att det saknas billiga hyresrätter.

Unga tjörnbor skall inte tvingas av borgerligheten att bo hemma, byta kommun eller söka upp oseriösa aktörer på bostadsmarknaden – för att det byggt för lite.

Som studerande finns det många områden i vår kommun som har tillfredställande förbindelser till Trollhättan och Göteborg, där majoriteten av de högre utbildningssätena är placerade. Problemet är i själv verket att det byggs för få hyresrätter, vilket säger en hel del om den styrande minoriteten (M, Mp, KD, L och C).

Är oförmågan så stor eller intresset så lågt att bygga bostäder vanligt folk har råd att bo i? Eller är det egentligen så att man inte vill att vanligt folk ska bo i vår kommun? Vanligt folk kanske stämmer dåligt överens med de borgligas framtidsvisioner för Tjörn, vilket grundar sig på en det-är-inget-fel-med-vanligt-folk-så-länge-de-inte-bor-här-mentalitet.

Liberalerna hävdar att kommunen inte kan subventionera hyror eller producera hyreslägenheter till lägre byggkostnader än andra aktörer på byggmarknaden. Men både på Orust och i Stenungsund finns det planer att bygga, det är en fråga om vilja – något som de ledande politikerna på Tjörn saknar. De borgerligas passivitet i väntan på att marknaden ska lösa bristen på bostäder är befängd.

Fördelarna att bygga i kommunal regi är många, om rätt förutsättningar ges. Det är inte samhällsekonomiskt hållbart att ensidigt låta marknaden styra bostadsbyggandet. Kommunen behöver istället bygga hyresrätter med rimliga hyror som vanligt folk har råd att bo i. Genom att bygga billiga hyresrätter skapar det incitament till att stanna kvar som studerande eller flytta hit, studerande eller ej.

Fler hyresrätter kommer även genererar i mer skatteintäkter när fler flyttar hit, unga som studerar (t.ex. till sjuksköterska) kan jobba extra inom vården eller omsorgen, viket skapar ringar på vattnet i hela samhället.

Dagens bostadspolitik är vår tids nya klasspolitik – den skall vi inte negligera, den skall vi bekämpa

Ludwig Andreasson (S)

facebook Twitter Email