Därför röstar jag på (S) i EU-valet

Jag röstar på (S) i EU-valet för jag vill stärka arbetet för demokrati och fackliga rättigheter.

Fria och oberoende fackliga organisationer är en hörnpelare i varje livskraftig demokrati. I Sverige har vi en arbetsmarknadsmodell som i hög utsträckning regleras av självständiga parter i form av fack och arbetsgivarorganisationer. Det är en arbetsmarknadsmodell som levererat goda arbetsvillkor och stark konkurrenskraft. Försvaret av vår arbetsmarknadsmodell är också ett försvar av demokratin.

Det har blivit alltmer tydligt att EUs lagstiftning inte fungerar med de svenska kollektivavtalen. EUs regler är ofta detaljerade och bygger på att varje enskild arbetstagare ska ges rättigheter i lag.

I ett land som Sverige, där fack och arbetsgivare reglerar arbetsmarknaden med kollektivavtal, blir det ett problem. För varje lag som antas av EU på arbetsmarknadens område krymper det utrymme som facket har att förhandla med arbetsgivarna och teckna kollektivavtal.

Men fackliga rättigheter i EU behöver också försvaras. Flera medlemsländer styrs nu av politiska partier som öppet ifrågasätter våra demokratiska samhällen. Detta är ett direkt hot mot fackföreningsrörelsen. Det är viktigt att EU hårt och effektivt ingriper mot länder som nedmonterar demokratiska institutioner.

Jag vill inte höra talas om att en städerska som ramlat från ett fönster, bryter ryggen, och bli liggande i flera timmar utan att få hjälp. Detta eftersom arbetsgivaren valde att först städa undan bevisen på att det var en ”arbetsplatsolycka.” Vill ej heller höra talas om ”En byggnadsarbetare vid Sveriges största prestigeprojekt tvingas arbeta nitton timmar om dagen, tjugo dagar i sträck. Fackligt förtroendevalda hotas och misshandlas när de arbetar för att upprätthålla kollektivavtalen.”

Vi måste arbeta för ordning och reda på den svenska och europeiska arbetsmarknaden. Kunna lagföra de ”kriminella” och oseriösa aktörerna för vi kan inte låta de organiserade brottssyndikaten ta över våra arbetsplatser.

Göran R Hermansson (S) ordförande för Socialdemokraterna Tjörn

facebook Twitter Email