Det är era händer som hållit oss uppe

I år firar sjukförsäkringen 65 år – en reform som drevs igenom av Socialdemokraterna och som fick bifall från övriga partier förutom Högerpartiet (Moderaterna). Reformens syfte var i grund och botten att ge vård efter människors behov – inte deras möjlighet att betala.

Efter sex decennier är denna grundläggande princip, som många känner till, fortfarande en stark symbol för våra värderingar – och det har aldrig varit mer relevant än nu.

Den nuvarande pandemin har inneburit att sjukvården – och hela landet genomgått en av de största utmaningarna i vår historia. Våra anmärkningsvärt osjälviska sjuksköterskor, läkare, sjukvårdare och otaliga andra anställda har gjort dyra uppoffringar för att ge behandling för mer än tusen patienter med coronavirus och tusentals fler som behövt annan vård.

Och i hyllning till dem har vi samlats som en nation för att tacka dem för deras skicklighet, professionalism och engagemang. Otaliga volontärer har kommit fram för att hjälpa de som är i största behov och naturligtvis har alla haft sin roll att spela genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att stoppa spridningen av detta grymma virus.

I Psaltaren 18 kan vi läsa detta tackord om befrielse från fara: Du ger mig din frälsnings sköld, din högra hand stöder mig, din godhet gör mig stor.

Till alla som under denna nuvarande faran gett så mycket och fortsätter att göra det, sjukvårdspersonal, lokala handlare, volontärer, hemtjänstpersonal, jordbrukare, omsorgspersonal, lärare, lastbilschaufförer, arbetare och medmänniskor.

Till er vill vi säga att det är ni som varit vår sköld, det är era händer som hållit oss uppe, och det är er godhet som gjort oss stora. Trots allt som har hänt finns det djup anledning till tacksamhet och en sann anledning till stolthet.

På det sätt vi tar hand om alla medborgare i vårt land, blir och är vår storhet allt tack vare vår godhet. Så tack alla för vad ni har gjort och gör för Sverige.

Ludwig Andréasson 

facebook Twitter Email