Det är era röster som räknas

Socialdemokraterna är, och har alltid varit, arbetarnas parti.

Innebörden av detta är att vi vill ta tillvara på individens intressen genom vår politik. Vi vill att alla människor skall känna sig jämlika, rättvist behandlade och ha en känsla av att deras intressen blir tillvaratagna och deras röster blir hörda.

Detta är en av anledningarna till att Socialdemokraterna på Tjörn ser det som otroligt viktigt att vi har ett gott samarbete och en god dialog med olika fackliga representanterna inom alla de fackliga centralorganisationer som finns representerade inom Tjörns kommungränser och då inte minst från LO och med olika verksamheters skyddsombud.

Vi vill fånga upp och arbeta för det som är viktigt för de som berörs av de politiska besluten. Skapa en känsla av delaktighet som strömmar genom alla led.

Vi vill att klyftan mellan medborgare och politik skall överbryggas genom dialog och samverkan. Även den mest erfarne politiker behöver input från kommunens invånare för att få veta att de mål vi strävar efter att uppnå överensstämmer med era.

I dessa mycket unika tider då vi tvingats hålla avstånd till varandra har nya möjligheter till kommunikation uppstått genom att digitala lösningar fått utforskas och detta hoppas vi kunna ta med oss även in i framtiden för att möjliggöra ännu fler möten och dialoger.

Vi har också mycket verksamheter inom vår kommun som fått hantera nya utmaningar i och med pandemin och i det politiska arbetet framåt är det viktigt att politiken får vetskap om vilka åtgärder och resurser som krävs för att dessa verksamheter skall kunna bedriva sin verksamhet på ett sätt som tillfredsställer behov både hos personal och brukare/patienter/elever/kunder – allt beroende på typen av verksamhet.

Socialdemokraterna är därför stolta över att bedriva en aktiv fackligt politisk samverkan och hoppas kunna fortsätta med detta under det kommande året.

facebook Twitter Email