”Det börjar så sakteliga gå åt rätt håll!”

Ja, så kan man sammanfatta informationen om vattensituationen på Tjörn som deltagarna i Akademi de Tjörn fick av kommunens Marie-Louise Bergqvist förmedlade på onsdagens träff med seniora (S)-pensionärer. Dock ska man inte ropa faran över än. Det behövs regn och snö för att fylla på depåerna, men utflöde och inflöde har börjat nå balans och utflödet var i augusti 2019 8 liter mindre i sekunden än 2018. Då 35,9 l/sek och i år 27,9 l/sek.

Många aspekter av vattenfrågan ventilerades av de intresserade åhörarna och bra och raka svar levererades av Marie-Louise. Hon avslutade den nära en och halvtimmans föreläsning med att skissa på fyra utmaningar för Tjörns vattenförsörjning:

  1. Oregelbundna och häftiga skyfall. Dessa s.k. hundraårsregn tenderar att komma oftare numer och kan kallas 10års regn nu.
  2. Garantera råvattentillgången under torrperioder.
  3. Ledningsförnyelse av stamnätet med både utbyggnad och reparation.
  4. En ökad befolkning med både bofasta som turism.

I närtid behövs också lösningar på:

  1. Ska vi ta dricksvatten till Tjörn via Kungälv, som har stor kapacitet via Göta Älv
  2. Kan Orust leverera? Nya ledningar finns i den nya vägen från Varekil till Skåpesund.
  3. Egen rening till ”verksamhetsvatten” via reningsverken
  4. Ett utökat samarbetet i regionen tex GR
  5. Ta fram en egen ökad kapacitet.
facebook Twitter Email