Detta vill Socialdemokraterna då det gäller framtidens skolstruktur på Tjörn

Socialdemokraterna vill:

Göra två skolnav, ett på Häggvallsskolan och ett på Bleketskolan för åk 4 – 9.

  • Detta ger tillräckligt många elever för att kunna erbjuda allt det som läroplanen föreskriver för mellan och högstadiet.

Göra skolorna i: Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr, Myggenäs och Fridas Hage till lågstadieskolor med följande:

  • Förskoleklass – åk 3.
  • Komplettering med fler barnomsorgsgrupper i och i anslutning till lågstadieskolorna. 
  • De minsta barnen ska ha närheten till hemmet och den lilla undervisningsgruppen vilket är viktig för att alla ska få en stabil grund för sitt lärande och sin utveckling.

På de två skolnaven vill vi ha:

  • Fullskaliga idrottshallar, Scener och olika utrymmen och utrustningar för skapande kultur så att fler ungdomar lätt kan delta i idrotts- och kulturverksamhet också på fritiden. 
  • På så sätt kan all Kulturskolverksamhets/ Delta, utvecklas från skolorna och något fristående kulturhus behövs inte.

Elevhälsan ska utvecklas på båda naven, då det har visat sig att kommunen behöver öka sina ambitioner på detta område.

Skapa särskilda utrymmen för mellanstadierna såväl inne som ute, för att skapa hemkänsla och trygghet samtidigt som vi samutnyttjar specialsalar och speciallärare.

Vi ser också ett ökande behov av att föräldrarna vid respektive skola inkluderas i samtal om hur hem och skola kan hjälpas åt och samverka till stöd för alla elevers utveckling och trygghet.

Detta är en sammanfattning av det som beslutades på Socialdemokraternas medlemsmöte 31 augusti i år, när det gäller ”Framtidens skola på Tjörn”.

facebook Twitter Email