Djurskydd, havsmiljö och kemikalier

För oss socialdemokrater har människors sociala och ekonomiska trygghet alltid stått i fokus. Men lika viktigt är det att våra djur och vår natur mår bra. Vi måste värna och stärka djurskyddslagen – en stark tillsyn, krav på märkning av katter, agera kraftfullt för att högre krav ställs både i Sverige och i EU. Precis som vi ska värna vår välfärd måste såväl djurvälfärden värnas. Vi tror på att ett starkt djurskydd ger svenska bönder och svenskproducerad mat en konkurrensfördel.

Även våra hav och sjöar måste prioriteras, för alla vet att en bättre havsmiljö kräver insatser – insatser som kostar pengar. Havens ekosystem är allvarligt hotade och därför har vi ökat tillskottet av pengarna och skapat flera nya marina reservat och förstärkt miljöövervakningen av hav och vatten.

Det har i dag nästan blivit ett normaltillstånd att hitta olika typer av plastförpackningar i havet eller vid strandkanten. Plasten i naturen bidrar till att släppa ifrån sig olika kemikalier – något som hotar människor, djur och naturens hälsa. Genom att vi har förbjudit mikroplaster i kosmetik, infört en skatt på farliga ämnen i elektronik och påverkat EU att förbjuda bly i vissa konsumentprodukter skapar vi ett tryggare Sverige för oss i dag och kommande generationer.

För att kunna åtnjuta en trygghet mellan generationerna och en bra miljö med friska djur i framtiden måste Sverige sträva efter att föra en politik som binder samman ekonomi och ekologi. Vi har börjat den resan och vi har de ekonomiska resurserna, etiska viljan och politiska förslagen att fortsätta den resan.

facebook Twitter Email