Du är livsviktig!

Oavsett om du är förälder, mor- eller farförälder, om du arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn på annat sätt i din vardag så är du en viktig del i våra barns möjlighet att få en trygg uppväxt. Det är vi vuxna som lägger grunden genom att vara förebilder, genom att erbjuda stöd och uppmuntran och genom att lära våra barn både om livets glädjeämnen men också varna och förbereda dem inför de risker och utmaningar de kommer att möta i livet.

Vi i Socialdemokraterna på Tjörn arbetar politiskt för att försöka skapa de bästa möjliga förutsättningarna och skyddsnätet för våra barn och unga inom kommunen, men det största arbetet gör ni som är föräldrar eller anhöriga. Det är ett ansvar som är både berikande och ibland betungande beroende på livets skeden. Vi vill därför tipsa om lite olika hemsidor där det finns tips och råd riktade till er.

Suicide Zero har gjort en bok med tips, kunskap och praktiska övningar som handlar om att kunna sätta ord på känslor och dela med sig av hur man mår. Detta eftersom forskning visar att detta rustar våra barn för att bättre klara av livets utmaningar. Den finns kostnadsfritt att ladda ner på deras hemsida. https://www.suicidezero.se/

På Statens medieråds hemsida kan du hitta råd kring hur man pratar med barn om nätet, men också information som lätt förklarar de olika spel och appar som är populära bland unga idag. https://statensmedierad.se/nohate/jagvillpratamedmittbarn.1299.html

#porrfri barndom, som även varit och föreläst i kommunen, har bra information till föräldrar och andra som pratar med barn om hur man kan tala med dem om den pornografi de kommer att komma i kontakt med på nätet: https://porrfribarndom.se/porrsnacket/

Rädda Barnen har också bra tips och råd till föräldrar för att kunna prata med sina barn om grooming för att förebygga sexuell utsatthet på nätet. https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/grooming-och-hur-du-pratar-om-det/

Har du förslag på hur vi kan göra Tjörn till en ännu tryggare kommun för våra barn så kontakta gärna någon av oss inom Socialdemokraterna på Tjörn, du når oss enklast genom vår e-postadress saptjorn@gmail.com.

Det är tillsammans vi gör skillnad!

facebook Twitter Email