En av demokratins bärande principer …..

En av demokratins bärande principer kan sammanfattas med orden ”Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det.”

I Tjörns kommun kränks tyvärr dessa principer regelmässigt. Nu senaste på kommunfullmäktiges möte vägrades Gert Kjellberg att ställa två motioner. Gun Alexandersson-Malm (L) och Tanja Siladji-Dahne (MP) argumenterade mot att Kommunfullmäktige skulle ta upp och diskutera Gert Kjellbergs förslag.

Man får tycka vad man vill om förslagen i sig men att inte ens låta en folkvald representant ställa sina förslag i fullmäktige är en skam för allt vad demokratiska principer heter. Gun och Tanja fick tyvärr med sig flera ledamöter på att stoppa motionerna. Detta visar tydligt hur lite ett antal ledamöter bryr sig alternativt förstår sig på vad en demokrati betyder och vad värnandet av dessa demokratiska principer är värt.

Gun och Tanja´s politiska princip kanske skulle kunna formuleras som ”När jag inte delar dina åsikter skall jag använda allt i min makt att hindra dig att säga det”. En princip som historiskt lett till fruktansvärda katastrofer. Det är med denna politiska princip som ledstjärna inte så konstigt att både Gun och Tanja så bra samarbetar med Sverigedemokraterna på Tjörn.

För övrigt tycker jag det är dags för Martin Johansen, Bo Bertelsen och Gunnemar Olsson att be Christy Whiddon om ursäkt.

Benny Halldin

facebook Twitter Email