En hälsning till alla tjörnbor från Stefan Löfven

Tillsammans tar vi ansvar för Sverige
Sveriges riksdag har nu utsett mig till statsminister. Det hade inte varit möjligt utan våra gemensamma insatser i höstens valarbete. Vi samtalade med över 1,7 miljoner väljare om vilka vägval vårt land står inför.

Det är i en tid där högerextremistiska rörelser runt om i världen växer och allt fler regeringar blir beroende av partier med en antidemokratisk agenda. Men i Sverige står vi upp för demokratin och för människors lika värde. Sverige väljer en annan väg.

Utifrån valresultatet så tar vi ansvar. Det finns mycket bra politik i överenskommelsen. Ingen har vunnit allt, men alla har vunnit mycket. Alternativet hade varit en liten högerregering helt beroende av Sverigedemokraternas stöd och en politik som radikalt skulle skilja sig från det som vi står för.

Nu skriver vi historia. Sverige kommer att få en ny regering byggd på en bred samverkan i riksdagen. Samhällsbygget går nu vidare: Vårt samhälle ska vara starkt – och vår utveckling hållbar.

Samhällsproblemen kan inte vänta.

  • Jobben ska bli fler och den som slitit ett helt yrkesliv till en låg lön kommer att få en bättre pension. Sveriges ekonomiska styrka och framgångar ska komma alla till del, i hela landet.
  • Sjukvårdens köer ska bort och skolan ska ge alla barn en bra start i livet. Föräldrar ska få mer tid med sina barn.
  • Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös. Tryggheten på gator och torg ska öka med fler poliser.

Jag är stolt över vad vi åstadkommit tillsammans. Jag är stolt över att vi förvaltar väljarnas förtroende och bildar en handlingskraftig regering.

Nu formar vi framtiden i ett nytt samarbete. Tillsammans tar vi ansvar för Sverige.

Stefan Löfven
Partiordförande och statsminister

facebook Twitter Email