En kraftfull omstart med en ny och alert socialdemokratisk fullmäktigegrupp.

Tjörns kommun befinner sig i utförsbacke. Torsdagens första fullmäktigemöte med de nyvalda blev en pinsam påminnelse om oförmåga och okunskap om basala kommunkunskaper, från podiet, ner till borgerliga gruppledare inom liberaler, centerpartister och moderater. Ska dessa verkligen få fortsätta att leda kommunen ut mot allt större vinligheter under kommande fyraårsperiod? Någon majoritet för dessa kunde inte utläsas på första mötet, snarare verkar de ha sökt bygga en koloss på lerfötter. Med det nya Vänsterpartiet på Tjörn har de kanske den pålitligaste samarbetspartnern. Stackars Allians!

Då är det istället upplyftande att se den nya socialdemokratiska fullmäktigegruppens agerande. Med ett 10-tal nya motioner inleder de den nya perioden. Offensivt och framåtsyftande! Att vilja något med Tjörn och för alla tjörnbor är i motsats till den ”gynna-våra-egna-politik” företrädare för Alliansen på Tjörn gett prov på under förra mandatperioden.

Socialdemokratiska motioner satsar framåt på ett utbyggt gång- och cykelvägsnät, kommunekolog och en ny översiktsplan med hållbarhetsförtecken, etikkommission mot bakgrund av alla ”skumraskaffärer” (påminner om sommarens insändare från allianskollegor) internt inom alliansaffärerna, ge Långekärrsskolan nytt liv m.fl.

Dessa motioner bådar gott för Tjörns framtid och fler motioner och initiativ är att vänta från en nytänd och aktiv socialdemokratisk kommunpolitik.

Kom med, Du också, i socialdemokraterna – framtidspartiet!

Här nedan kan du läsa de olika motionerna:

Motion: Angående anstiftan av pris för ”En hållbar kommun”.

Motion: Angående tillsättande av en Etikkommission.

Motion: Om yttrandefriheten för kommunens anställda!

Motion: Bygg en gång och cykelväg utmed väg 169 mellan rondellen i Spjärr och Aröd.

Motion: Utreda möjlighet till Utträde ur SOLTAK

Motion: Öppna Långekärrs skola.

Motion: Bygg gång- och cykelvägar på östra Tjörn!

Motion: Anställning av kommunekolog för förbättrad miljöplanering.

Motion: Uppdra åt TBAB att bygga hyresrätter på Dunkavlemyren.

Motion: Bygg en gång och cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik.

Motion: Framtagande av en ny Översiktsplan ur ett hållbart perspektiv.

facebook Twitter Email