En offensiv plan för kommuns investeringar!

Coronakrisen riskerar att följas av en djup ekonomisk kris i hela världen. Arbetslösheten som redan nu ökar kan bli rekordhög och i sämsta fall bita sig kvar för lång tid.

Hur snabbt vi som land kan återhämta oss beror mycket på hur vi agerar såväl privat som i kommuner, regioner och land.

Vår finansminister Magdalena Andersson har pekat ut tre viktiga områden som vi skall bevaka när vi återstartar Sverige.

  1. Genomför viktiga investeringar nu.
  2. Se till att inte säga upp välfärdsarbetare i skolan och omsorgen.
  3. Försämra inte vanligt folks köpkraft.

Socialdemokraternas budgetförslag försöker på kommunal nivå svara upp mot dessa tre punkter. I denna artikel skall jag försöka beröra den första punkten om investeringar.

Tjörns kommun behöver en offensiv plan för investeringar!

Tjörns kommun står inför stora behov.

Inom den kommande 5-årsperioden vill vi därför:

  • Genomföra majoriteten av de investeringar som behövs för en ny skolstruktur.
  • Bygga ett nytt äldreboende på nordöstra Tjörn.
  • Bygga ett nytt LSS-boende.
  • Genomför viktiga VA-investeringar för att få ner driftskostnaderna.
  • Bygga nya hyreslägenheter.
  • Bygga en modern färja för trafiken mellan Dyrön/Åstol/Tjörnekalv/Rönnäng med möjlighet att trafikera Tjuvkil.
  • Bygga ut våra gång och cykel-vägar.

Vi är övertygade att nu är rätt tillfälle att gå från ord till handling. Räntenivåerna är och enligt prognoser kommer att förbli låga.

Konjunkturen talar för lägre byggkostnader än i en framtida högkonjunktur.

Med andra ord det kommer aldrig bli billigare att genomföra dessa för Tjörn så nödvändiga investeringar.

Så kan vi på Tjörn med en offensiv investeringsplan komma ut starkare ur Corona krisen än vi gick in i den och samtidigt dra vårt strå till stacken för hela landets bästa.

Benny Halldin ordförande för Socialdemokraterna på Tjörn

facebook Twitter Email