Ett gott nytt år!

2021 ser ut att i alla avseende bli ett rekordår för Tjörn och Sverige.

Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin har gått fortare än vi vågat hoppas på. BNP växer och underskottet i statens affärer har vänts till ett rejält överskott.

För Tjörns kommun prognostiseras ett överskott på nästa 80 miljoner kronor. Till detta skall läggas pandemiåret 2020 då överskottet, mest p.g.a. regeringens starka stöd till kommunerna, blev drygt 50 miljoner kronor.

På två år har vi sparat 130 miljoner som nu kan användas för att genomföra angelägna projekt som äldreboende, nya skolsatsningar och idrotts och fritidsanläggningar i Häggvall och Bleket.

Frågan är bara om det blir ett bra år för Tjörns unga och äldre. Den budget som majoriteten på Tjörn med Martin Johansen (L) i spetsen beslutat om innebär ytterligare besparingar inom skolan och äldreomsorgen.

Inom sociala fattas minst 20 miljoner kronor och inom skolan minst 10 miljoner. Blir dessa besparingar verklighet så försvinner händer i vården och lärare i skolan något annat sätt finns inte. Detta i en tid då det verkligen behövs och vi har ekonomiskt utrymme för en förstärkning av vår gemensamma välfärd inte en försvagning.

Det är hög tid att tänka om. Istället för att inte våga ta nödvändiga investeringsbeslut eller ge skolan och sociala rimliga ekonomiska förutsättningar blev årets budgetbeslut bara en fortsättning på den nedrustningen av Tjörns kommun som kännetecknat (L)´s tid vid makten.

I (S) budgetförslag prioriterar vi våra ungdomar som är vår framtid och våra äldre som byggt upp det samhälle vi nu lever i. Vi vågar också ta nödvändiga investeringsbeslut och satsa för framtiden.

Den Socialdemokratiska budgeten skulle om den gått igenom gett oss möjligheterna att prioritera rätt på Tjörn och göra 2022 till ett riktigt GOTT NYTT ÅR.

Nu får vi istället starta valarbetet och rikta in oss på att  den 11 september ändra färdriktningen på Tjörn genom att rösta fram ett (S)-styre i såväl kommun, region som på riksplanet.

Benny Halldin (S) Kommunfullmäktigeledamot

facebook Twitter Email