Ett tryggt land att åldras i

Vi socialdemokrater ser med glädje på att vi i Sverige lever allt längre, det är fler som firar och kommer få fira sin 100 – årsdag.

Trots det finns det fortfarande faktorer som visar sig ha betydelse för hur gamla du blir. Det handlar både om faktorer som kön och utbildningsnivå, det spelar faktiskt roll var du kommer ifrån – klassamhället existerar ännu.

För oss socialdemokrater ska Sverige vara ett tryggt land att åldras i och betyder värdiga pensioner och ett tryggt åldrande. Coronakrisen har blottlagt flera revor i vårat välfärdssamhälle – en av dem är bristerna i äldreomsorgen.

På grund av det vill vi socialdemokrater åtgärda och laga revorna genom en historisk satsning på ett äldreomsorgslyft – det handlar om mer pengar till kommunerna och satsningar på kompetensutveckling, vilket innebär:

  • Att fler kollegor kan anställas.
  • Fler platser på landets äldreboenden. 
  • Att kommuner satsar på trygga anställningar och slopar delade turer. 
  • Minst 10 000 anställda i äldreomsorgen kan utbilda sig till vårdbiträde/undersköterska på betald arbetstid. 

Förutom ett äldreomsorgslyft vill vi satsa på våra pensionärer. Det har under många decennier funnits ett starkt band mellan socialdemokratin och en trygg ålderdom. Sedan 1913 har Sverige haft folkpension, den var under många år djupt orättvis. 1955 vill socialdemokraterna och Tage Erlander införa en obligatorisk allmän tjänstepension, de bokliga ville att den skulle vara frivillig.

1999 reformerade Göran Persson tilläggspensionen och här står vi i dag. För oss socialdemokrater är det av vikt att det finns en skillnad mellan den som har arbetat ett helt yrkesliv och den som inte har det; gör din plikt kräv din rätt.

Det betyder inte att den som av livssituation och olika val inte får en hög pension inte ska kunna kräva en trygghet när den blir äldre.

Vi har som mål att avskaffa borgarnas straffskatt på pensionärer och erbjuda Sveriges pensionärer en större ekonomisk trygghet och vi är på god väg.

Både i förra årets höstbudget och denna genomför den (S) ledda regeringen bland annat:

  •  Höjd garantipension med 200 kr (2020).
  •  Taket i bostadstillägget höjs (2020). 
  •  Ett pensionstillägg på 600 kr (2021). 
  •  Sluta klyftan mellan pensionärer och de som arbetar (2021).

Sammanfattningsvis är det Sveriges äldre och pensionärer som är vinnare i den socialdemokratisk ledda regeringens budget!

Vi tror på att äldreomsorgslyftet är en nyckel till att höja kompetensen och statusen inom äldreomsorgen – för när personalen inom äldreomsorgen har trygga anställningar blir omsorgen av de äldre också tryggare.   

Vi tror även att de som varit med och byggt upp vårt land förtjänar en trygg och bra ålderdom. Var med och bidrag till att Sverige i fortsättningen ska vara ett tryggt land att åldras i – bli medlem du med!  Du kan anmäla ditt medlemskap vi denna länk >>> Bli medlem

facebook Twitter Email