EU och FN

Europeiska unionen är i grund och botten ett projekt för fred och frihet. Men i verkligheten är det mer än så.

Sverige som ett exportberoende land har de senaste 25 åren dragit nytta av handelsavtal, den inre marknaden och den fria rörligheten. Det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt.

Socialdemokrater är en naturlig del i EU:s framtidsbygge – vi är med för vi vill ha ett mer jämlik och grönt Europa. I EU arbetar Socialdemokrater för att fler européer ska gå till jobbet, att EU ska ta ledarrollen för en ambitiös klimat – och miljöpolitik samt upprätta en ansvarsfull och solidarisk flykting – och migrationspolitik.

Precis som EU är navet för europeisk politik är FN navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet.

Inom socialdemokratin finns det ett stort engagemang för FN och det vill vi skall fortsätta – för vi tror på ett effektivt och öppet FN.

Men för att nå dit måste FN:s säkerhetsråd reformeras så det speglar dagens värld bättre, begränsa och på sikt avskaffa vetorätten i FN:s säkerhetsråd och arbeta för ett öppet och transparent FN, där ansvar kan utkrävas.

När problemen inte längre är nationella, löser vi dem bäst genom att människor och nationer jobbar tillsammans.

facebook Twitter Email