Fler pandemier!

Det många inte vet är att det finns fler pandemier som löper parallellt vid sidan om coronapandemin och som leder till att människor insjuknar och i vissa fall inte återhämtar sig alls.

Pandemin är den dåliga arbetsmiljö som påverkar så många svenskar och som tar sig yttryck i stress, psykisk ohälsa, utmattning och i vissa fall även död. Även om detta inträffar har vi en stark arbetsrätt som innefattar ett antal lagar men som i grunden utgörs av bra kollektivavtal som slutits av arbetsgivare och fack.

Trots det ökar antalet timanställda, springvikarier, projektjobbare och bemanningsanställda. De otrygga anställningarna i Sverige breder ut sig, inte minst har vi kunnat se hur allt fler i välfärden har otrygga anställningsformer.

Det är oanständigt att det finns kommuner i Sverige där människor, främst kvinnor, måste offra det mest värdefulla vi har – sin hälsa till förmån för en budget i balans.

Vi är övertygande att Tjörns kommun och Sverige kan bättre än så. Det får inte finnas två folk. Bryt upp det gamla systemet där kapitalägare och arbetsgivare bestämde, för att i stället skapa ett demokratiskt samhälle – där arbetare och tjänstemän måste få mer om att säga till om över sin egen arbetssituation. Socialdemokratin kommer alltid att vara den garanten för demokratiseringen trots det sega motståndet från borgerligenheten.  

Vi socialdemokrater har nationellt och lokalt, under en längre tid lagt fram flera förslag för att förbättra arbetsmiljö för flera. Ta exemplet om arbetskraftsinvandring – det kommer människor hit för att utföra arbeten som svenska arbetslösa hade kunnat utföra. Många av de arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige blir i många fall exploaterade och får utstå omänskliga förhållanden när de måste jobba 12 timmars pass samt inte ges rätt till ledighet.

Vi har pekat det här problemet sedan den borgliga regeringen införd det. Vi skall inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor, vi skall ha ordning på arbetsmarknaden. En annat exempel är att vi i mitten av förra året lade fram en proposition om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud för att upptäcka arbetsmiljöbrister, som tyvärr blev nedröstad av borgerligheten.

Åtta månader senare skriver fackförbundet Byggnads om att det stora smittutbrottet på Microsofts jättebygge utanför Gävle hade kunnat förhindrats om facken fått större möjlighet att gå in och ser över arbetsmiljö och kontrollera villkoren.

Ett ytterligare exempel är vi socialdemokrater år ut och år in, tjatat om att heltid skall vara norm och samtidigt ser vi att de äldreboenden som har haft en låg andel timanställda har lyckats hantera coronaviruset bättre än äldreboenden med hög andel timanställda.  

Det hjälper inte svenska löntagare att vi som socialdemokrater slår oss på bröstet, pekar mot borgerligheten och säger ”vad var det vi sa”. Politiken måste i samverkan med facken och arbetsgivarna arbeta för bättre förutsättningar, trygga anställningar och stoppa en samhällsutveckling där vår egen duktighet blir det största hotet mot vår hälsa.

I vissa fall går det till och med så långt att det inte handlar om utbrändhet, utan i själva verket ett systematiskt överutnyttjande av människor. Löntagare med trygga jobb skapar en trygg arbetsmarknad och ger företag långsiktiga förutsättningar att kunna utvecklas och i slutändan ett tryggare Sverige.

Det är och förblir socialdemokratins historiska uppgift att steg för steg förändra det gamla klassamhället till jämlikhet och social utjämning, till gemenskap och samhörighet i det svenska samhället.  

facebook Twitter Email