Fler skall komma i arbete och ta Sverige framåt efter pandemin

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor.

Den gröna återstarten av ekonomin gör skillnad. Krisen är inte över men ekonomin vänder uppåt och många återvänder till arbete. Men att ekonomin går bra märks inte för alla. Fortfarande står alltför många utanför arbetsmarknaden. Nu vässar vi jobbpolitiken ännu skarpare för att ska kan vara med och ta Sverige framåt efter pandemin.

Här är några av satsningarna för fler jobb:

  • Kunskapslyftet byggs ut:
    Ytterligare 17 000 platser på kombinationsutbildningar och på folkhögskolan.
  • Bättre matchning och stöd till arbetslösa: Extratjänster och introduktionsjobb, matchningstjänster, praktikplatser, arbetsmarknadsutbildning, insatser för arbetssökande med funktionsnedsättning och tillskott till Arbetsförmedlingen.
  • Omställningspaket i linje med parternas överenskommelse.
  • Höjd omsättningsgräns mervärdesskatt.
  • Skattereduktion för a-kasseavgift med 25 procent
  • Hela landet ska leva: En konkurrenskraftig jordbrukssektor, underhåll av vägar, utveckling av transportsystemet, bredbandsutbyggnad, stöd till investeringar för drivmedelsstationer, driftsstöd till dagligvarubutiker, bättre företagsklimat i glesbygd, stärkt besöksnäring och upprustning av Göta kanal, veterinärs-och djurskötarutbildning, motverka ökad vildsvinspopulation, bekämpning av skogsskador.
  • Inkomstskatten sänks, främst för låg- och medelinkomsttagare.

Läs mer om vår jobb – och arbetsmarknadspolitik här:  https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/jobb

I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba skall jobba och den som jobbar skall kunna leva på sin lön och ha trygg arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

Vill du vara med och utveckla den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken med fokus på trygghet, möjligheten till omställning och full sysselsättning? Bli medel i dag! https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem?

facebook Twitter Email