Folkhögskola och högskola

I Coronapandemins spår har många arbetsgivare och företag varit tvungna att varsla sina anställda, men tack var regeringens stödinsatser har många i stället blivit permitterade.

Socialdemokraternas förhoppning är att många nu kommer välja att söka sig till en utbildning och satsa på personlig utveckling. För många som saknar en gymnasieexamen och därav inte är behörig till högre utbildning har nu möjlighet att söka sig till ett av 155 folkhögskolor i Sverige.

För oss Socialdemokrater är folkhögskolan en plats för kunskap och bildning, men även ett bra komplement för övrig undervisning. Vi ser en enorm potential hos vår folkhögskola och speciellt Billströmska på Tjörn.

På grund av ett ökat antal nyanlända finns det ett behov av att vuxenutbildningen byggs ut – här kan Sveriges folkhögskolor spela en viktig roll. Sedan 2014 har vi byggt ut folkhögskolan med 8000 nya platser och höjt studiebidraget för elever på folkhögskolorna med 300 kr. Arbete med att utveckla folkhögskolan och höja dess status måste fortsätta. Därför vill vi öka platserna på folkhögskolan, göra konceptet tillgängligt på fler ställen i Sverige och göra folkhögskolan till ett alternativ efter grundskolan.

Lika viktigt är det att våra högskolor är av hög klass. Regering lade i vårbudgeten fram extra pengar för att se till att högskolan skall få 12 000 fler platser 2020 för att möta efterfrågan av utbildningsplatser på grund av Covid-19. 5 200 av dessa 12 000 platser kommer att bli permanenta och fortsätta även efter Covid-19.

Det räcker dock inte att högskolan enbart byggs ut – det viktigaste är trots allt innehållet. Vi vill arbeta för att studerande skall leva sin studietid inte överleva den, höja kvalitén på utbildningen och knyta den närmare forskningen samt ge likvärdiga möjligheter att studera på högskola.

Socialdemokraterna värnar om en utbildningspolitik som inte bara tar ansvar för dina eller mina ungdomar, det är en skolpolitik som tar ansvar för våra ungdomar – alla ungdomar.

facebook Twitter Email