För den självklara rätten att få älska den en vill

I det starka samhället har alla lika rättigheter, därför presenterar Socialdemokraterna ett HBTQ+politiskt program för ett tryggare Sverige för HBTQ+personer.

Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hat mot HBTQ-personer.

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige.

Som en del av ett starkare samhälle presenterar Socialdemokraterna, som enda riksdagsparti, ett nytt hbtq+ politiskt handlingsprogram inför nästa mandatperiod. Programmet är fastställt av partistyrelsen och är det socialdemokratiska partiets officiella linje.

Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, rasism eller queerfobi, homo- bi – och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering. Vi ser idag att allt för många hbtq+personer känner otrygghet, risken att utsättas för hatbrott är för hög och den psykiska ohälsan är överrepresenterad bland hbtq+personer, särskilt bland unga.

Vi socialdemokrater ska leda utvecklingen för hbtq+-personers rättigheter. I Sverige ska du kunna vara den du är och gå hand i hand med den du älskar utan att känna otrygghet. Det starka, öppna, och demokratiska samhället måste hela tiden utvecklas och framsteg försvaras.

Läs vårt nya HBTQ+-program

facebook Twitter Email