Föreningsfriheten hotas!


Vi socialdemokrater ser människan som en social varelse. Vi vill vara till nytta och glädje för varandra och behöver ha trygghet i att veta att när jag faller, står det starka samhället där berett att hjälpa mig och mina närmaste.

Men vi är också olika och har olika intressen att värna. Därför är det är viktigt att bejaka olikheter och ha spelregler som visar respekt för våra olikheter men där vi tar gemensamt ansvar också för varandras rättigheter.

Föreningsfriheten är en viktig demokratisk rättighet precis som yttrandefriheten, pressfriheten och religionsfriheten.

Den fria idéburna folkbildningen är en garant för att alla olika intressen får stöd för sina föreningars utveckling. Vi har 10 olika studieförbund: ABF ägs av den breda Arbetarrörelsen, Studieförbundet vuxenskolan ägs av C, L och LRF. Medborgarskolan av Moderaterna, Kyrkorna har sina studieförbund,
Universiteten sitt, Djur och Naturintresserade sitt, Nykterhetsrörelsen sitt och senaste är kulturens eget studieförbund.

Därför ser jag nuvarande regeringsbeslut att ta bort en tredjedel av stödet till studieförbunden (dessutom med tydlig ambition att speciellt strypa Arbetarrörelsens folkbildningsmöjligheter!) och deras förslag att förbjuda Arbetarrörelsens organisationer att ha inkomster av skraplotterier, samt regeringspartiernas yttringar om att etniska föreningar inte bör få stöd, som jättefarliga attacker på det svenska demokratiska systemet.

Min erfarenhet av kvinnokamp har hjälpt mig att också förstå invandrarföreningarnas situation.
Många män och även en del kvinnor har genom åren uttryckt att det borde inte längre finnas behov av kvinnoorganisationer idag i Sverige! Men om kvinnor upplever att vi behöver varandra för att få den styrka vi måste ha för att kunna göra vår situation mer jämlik med männens, så ska ingen annan kunna förneka oss den rättigheten.

Det samma måste få gälla för vilken annan underordnad grupp som helst i samhället! För mig är det grunden i föreningsrätten. Varje minoritet måste ju också, om de är demokrater, komma fram till att eftersom man är en minoritet måste man också integrera med andra grupper för att nå sina mål. Total separation leder ju aldrig framåt.

Naturligtvis måste varje förening följa svenska lag och demokratiska principer.
Men i övrigt ska samhället helt enkelt försvara alla föreningars fri- och rättigheter.
Allt annat är att motverka demokrati och bejaka diktatur.

Rosalie Sanyang (S) ledamot i Kommunfullmäktige.

facebook Twitter Email