Försvar och krisberedskap

För oss är syfte med Sveriges försvar att bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och vara med och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet.

För att göra det har vi flera verktyg – de två viktigaste är ett starkt försvar och militär alliansfrihet. Vi ser ingen motsättning med att ha ett starkt försvar och en fortsatt militär alliansfrihet. Säkerhet byggs bäst med andra och det är genom samarbete och informationsutbyte vi effektivast kan möta samtidens hot.

Den säkerhetspolitiska doktrinen ligger fast – vi säger NEJ till Natomedlemskap eftersom den militära alliansfriheten bidrar till stabilitet i vår del av världen. Vi måste även fokusera och stärka det civila försvaret och vår förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar i samhället, t.ex. pandemier, skogsbränder och cyberattacker. Vår bild är att det säkerhetspolitiska läget i närområdet har försämrats och Sverige står inför en mångfacetterad hotbild. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.

För den som tvivlar på socialdemokraternas vision om att Sverige skall ha ett stark totalförsvar så bör man påminnas om att det var den S-ledda regering som återinförde den allmänna värnplikten, arbetat för ett stark och inkluderande totalförsvar, intensifierat samarbetet med andra för att tillsammans bygga säkerhet, tillsett att Veterandagen bli allmän flaggdag, ny myndighet för psykologiskt försvar, inrättat ett nationellt cybersäkerhetscenter, satsningar på att utbilda 8000 soldater årligen, sex nya regementen i t.ex. Falun, Sollefteå och Göteborg och tillsammans med andra partier brutit en lång tids nedskärningar i försvaret genom ett nytt försvarsbeslut som steg för steg stärker landets militära förmåga.

Vi vill dessutom tillsammans med det civila samhället, såväl nationellt som internationellt, utveckla de politiska, ekonomiska, humanitär och fredsfrämjande instrumenten som finns för att bidra till en värld som verkar för alla folks frihet och hela världens fred.   

facebook Twitter Email