Framtidens skola

Vi politiker står inför uppgiften att ta beslut om ny skolstruktur på Tjörn som ska leda fram till en bra skola för våra barn och elever. Hur tänker vi då! Vad är målsättningen!

Det måste ju vara att lyfta blicken och tänka en skola som ska skapa god utbildning för alla och samtidigt möjliggöra ett samhälle där människor vill bo och leva. Vi vet idag genom statistik att elevantalet kommer att öka med ca en tredjedel fram till 2030.

Då måste vi tänka för framtiden samtidigt som vi ska ta hand om dagens elever. Hur gör vi detta på ett bra sätt!

Jag tror att vi måste ha två tankar i huvudet samtidigt, nämligen att alla elever ska få samma förutsättningar i skolan och att hela kommunen ska leva. Detta innebär att skolan som ska byggas ska vara likvärdig och ändamålsenlig och vara placerad på ett sådant sätt att det gynnar alla elever då det gäller tillgänglighet.

Tjörn är ca 2 mil i varje riktning. Bor man 2 km från skolan och är 6 – 9 år får man skolskjuts i dag. Är man 10 – 12 år ska man ha minst 3 km till skolan och i högstadiet 4 km.

Grundtanken ska vara en god och modern pedagogik som eliminerar dyra och tillfälliga lösningar. Vi ska också uppfylla skollagen som kräver en stadieindelad timplan. Det innebär bland annat att pedagogerna ska få en möjlighet att göra en likvärdig bedömning om hur eleverna når sina mål. Därför ska årsklass 6 återföras till mellanstadiet.

Lokalerna bör fungera så att de går att organisera efter det pedagogiska behovet och förändringen i elevstrukturen. Det gäller från förskola till högstadieelever.

Det ska också vara smidigt och enkelt att ta sig till och från skolan för de som arbetar där. Tjörns skolor ska vara attraktiva för pedagoger att komma till.

De två hög – och mellanstadienaven ska ha ett ungdoms och kulturcentra. Det ska finnas fullskaliga hallar för idrott, fritid och kultur. Det innebär att varje elev ska ha närhet till ett kulturutbud i vilken skola de än går. Lågstadiet har närheten och utbudet i sin skola precis som de äldre eleverna.

För oss socialdemokrater är det viktigt att eleven tryggt och säkert ska kunna ta sig till en aktivitet. På detta sätt når man alla barn och då kan man också nå de som för vilka kultur och idrott kan vara ett verktyg för att finna psykiskt välbefinnande.

På detta sätt tror vi Socialdemokrater att vi ska kunna ta beslut om en gemensam värdegrund som utmärks av tolerans, rättskänsla och medborgerligt ansvar bland oss förtroendevalda.

Slutligen att vi genom detta ska får en likvärdig utbildning där alla har samma värde och ska nå målen men sätten att nå dem kan få variera.

Maud Hultberg (S) andre vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden

facebook Twitter Email