Framtidens skola?

När bara några veckor har gått sedan Kommunfullmäktige klubbade den blå, grön, svarta budgeten på Tjörn är det lätt att se dystert på framtiden för Tjörns skolor. Nedskärningar som drabbat skolorna under denna höstterminen kommer att permanentas och ramarna för 2021 och 2022 täcker inte ens de blygsammaste kostnadsuppräkningarna.

Budgeten kan återställas men vad som riskerar att permanentas är om vi bygger fast oss i en dålig skolstruktur med dåliga skolor för framtiden.

Speciellt alvarligt är planerna på en storskola i Skärhamn och en total nedläggning av Bleket. Starka krafter inom Liberalerna gör vad de kan för att bygga fast oss i en ny storskola kombinerat med ett kulturhus på Dunkavlemyren i Skärhamn. Ett första steg i den riktningen är istället för att utnyttja befintliga lokaler starta bygget av en ny förskola vid Nordeviksberg.

Att tomten är undermålig ur flera aspekter för en förskola verkar man inte bry sig om. Bygger man som planerna är idag en sex eller åtta avdelningars förskola vid Nordeviksberg kommer de ekonomiska argumenten bli starkare för att inte renovera Bleketskolan utan fortsätta expansionen i Skärhamn.

Inte så konstigt att man ville bryta ut beslutet om förskolan i Skärhamn och ta det innan en total plan för den framtida skolstukturen på Tjörn kunde beslutas. Att Martin Johansen (L) driver på denna utveckling är inte så konstigt men att samarbetspartier som säger sig värna hela Tjörn och med det även Bleketskolan också röstade för detta är mycket märkligt.

Varför skall vi då bry oss om dessa långsiktiga frågor nu när skolan på Tjörn brottas med så mycket mer näraliggande problem.

Hur vår framtida skolstruktur kommer att se ut avgör våra långsiktiga kostnader för byggnader och skoltransporter men också hur våra framtida samhällen kommer att se ut. Felaktiga beslut idag kommer att kosta de skolelever som kommer att vara framtidens skattebetalare mycket pengar och också ange ramarna för hur nästa generation kan satsa på innehållet i en framtida skola.

Vi är skyldiga dessa våra skolbarn att både värna deras skola idag och att ge dem förutsättningar för en bra framtida skolstruktur på Tjörn.

Det är med detta fokus som vi Socialdemokrater format vårt budgetförslag. Ett budgetförslag som både innehåller betydligt mer pengar till dagens skola så vi slipper åldersintegrerade klasser, kan ge elever det stöd som krävs och har råd med vikarier när lärare är sjuka. Samtidigt är vi återhållsamma med investeringar utan vill istället underhålla och använda de lokaler som finns, slå vakt om två högstadienav och satsa på att hela Tjörn kan leva året runt.

 Benny Halldin

facebook Twitter Email