Från EU valet till kvinnors utveckling i Gambia

Rosalie Sanyang, kommunfullmäktigeledamot för socialdemokraterna på Tjörn och ordförande för S-kvinnor på Tjörn, gästade seniorgruppen Akademi de Tjörn på onsdag eftermiddag och föreläste om sitt projektarbete i och med Gambia.

Projekten i Gambia ska leda  till att kvinnor själva ska kunna kräva sin rätt att delta i samhällsbygget, öka sin representation på olika nivåer i samhället och arbeta för att förändra begränsande lagar, regler och traditioner.

Rosalie som är en utav två EU-valledare för socialdemokraterna på Tjörn gjorde även en genomgång av EU valledarnas arbete på Tjörn och hur viktigt EU valet är.

Hon lyfte fram de tre F:en.

  • Fred, diplomati, gemensam säkerhet, nedrustning och alliansfrihet.
  • Frihet, sexuell och reproduktiv hälsa, lika löner, stark offentlig sektor. Bekämpa människohandel och prostitution.
  • Feminism, minska klyftorna mellan könen vad det gäller rättighet och resurser likaså  representation i media.
facebook Twitter Email