”Hela Tjörn ska leva – året runt”

Socialdemokraterna Tjörn står fortfarande fast vid devisen och målet att ”Hela Tjörn ska leva – året runt” och därmed vidhåller vi förslaget om ny skolstruktur enligt det inriktningsbeslut som togs i kommunfullmäktige för mer än ett år sedan.

Inriktningsbeslutet som i stort är detsamma som vårt förslag innebär följande:

Socialdemokraterna Tjörn vill se två skolnav (åk. 4 – 9) runt Häggvallskolan och Bleketskolan och FK – åk. 3 på följande skolor; Fridas Hage, Myggenäs, Kållekärr, Rönnäng och Skärhamn.

I Socialdemokraterna Tjörns förslag vill vi renodla de olika stadierna som finns i svensk skola, det vill säga förskoleklass och lågstadiet (6–9 år), mellanstadiet (10–12 år) och högstadiet (13–16 år). Det är viktigt att i detta sammanhang påpeka att vårt förslag om två skolnav (åk. 4–9) inte innebär att mellanstadiet (åk. 4–6) och högstadiet (åk. 7–9) skall sitta ihop. De två stadierna skall enligt vårt förslag vara placerade i samma område och därmed utgöra ett skolnav.

För oss socialdemokrater Tjörn är det även viktigt att det på de två skolnaven (Häggvall och Bleket) finns fullskaliga idrottshallar och lokaler förskapande kulturverksamhet med scen, såväl för Kulturskolan som en naturlig del av skolans verksamhet men också för verksamheter på kvällar, helger och lov.

Socialdemokraterna vill som nämndes ovan att lågstadierna i vår kommun (Fridas Hage, Myggenäs, Kållekärr, Rönnäng och Skärhamn) behålls i de olika kommundelarna. Eftersom mellanstadiet lämnar dessa skolor så vill vi fylla på med förskolans avdelningar i området för att nyttja gemensamma resurser och därmed enklare att göra skolstarten smidigt för eleverna.

Det finns partier i vår kommun som vill lägga ned vissa eller alla småskolor i Kållekärr, Fridas Hage, Myggenäs, Skärhamn och Rönnäng till förmån för en eller två storskolor på Tjörn. Det är otroligt dåligt. Socialdemokrater på Tjörn ser stora risker med dessa förslag eftersom det riskerar att avfolka stora delar av kommunen. Läggs till exempel Rönnängs skolan ned riskerar den delen av ön att utvecklas till en vinterdöd sommarort för badgäster. Läggs Kållekärrs skolan ned riskerar Kållekärr att omvandlas till en pensionärsort. Oavsett vilka skolor som läggs ned kommer det leda till en ökad segregering. Det vill vi motverka.

Socialdemokraterna vill värna de minsta och de små barnen och anser att de är värda en skola som är iordningställd och organiserad för just deras behov, men framför allt en skola nära boendet. Vi anser därmed att elever som börjar åk. 4 med fördel kan börja åka buss till en skola i närheten, men inte till en skola tvärsöver ön.

Den S-ledda regeringen har bidragit med resurser för att kommunerna ska klara att ha tillräckligt små barngrupper i de låga åldrarna för att lägga en bra grund för inlärning i livet. Även vi Socialdemokrater på Tjörn inser att detta är en prioriterad fråga för oss. De senaste åren av besparingar i skolan, har inneburit sjunkande elevresultat och färre behöriga till gymnasiet. Vi måste vända detta och se till att fler är behöriga till gymnasieskolan efter grundskolan.

facebook Twitter Email