Hellre specialutrusta skolorna

Svar på insändaren i Lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust den 10 augusti 2019:

”Är Tjörn på väg att bli en kulturell ättestupa?”

Frank Holvik (C) kallar 12 miljoner mindre till kultur- och fritids budgeten för en ättestupa för kulturen och menar att  allt som rör barns fritid kommer att försvinna. Men käre Frank Holvik, de resterande dryga ca 40 miljonerna som Kultur och Fritid ansvarar för då – vad vill du göra för de pengarna?

Du skär gladeligen tre gånger så mycket på skolans område utan att blinka! Det är cirka 50 personal mindre i skolan på Tjörn nu när den börjar igen efter sommaren, än när förra terminen började. Främst har stödresurser åt barn med särskilda behov tagits bort och det är två årsarbetare färre på varje förskola! Det tycker du är ok. Under våren har du varit med och beviljat bidrag ur kultur och fritidsbudget till privata företag, som arrangerar jippon av skilda slag på Tjörn I sommar – då har du pengar.

Vi socialdemokrater föreslår att kultur och fritid samordnas med skolan ett tag nu för att vi ska få ordning på prioriteringarna utifrån kommuninvånarnas behov.

Skolans lokaler kan användas för kultur -och fritidsverksamhet om det är barn och ungdomar vi tänker på! Hellre specialutrusta skolorna än ha särskilda dyra hus för kulturverksamhet.

Rosalie Sanyang (S)

facebook Twitter Email