Heltid en rättighet och deltid en möjlighet

Heltidsresan är precis som namnet låter – en resa mot heltid. Det är därför av den anledningen beklämmande, men framför allt ledsamt att ta del av hur illa Tjörns kommun skött arbetet med att heltid skall vara en norm.

Tjörns kommun har till skillnad från många andra kommuner kommit igång senare, men har av den anledningen haft en möjlighet att dra lärdomar av vad andra kommuner misslyckat med i arbetet.

Trots det väljer Tjörns kommun att gå vidare med förslag som i Orust kommun och Stenungsunds kommun inte visat sig uppskattas av personalen. 

Politiker, chefer, fack och personal är alla överens att heltidsresan i grunden är en förutsättning för ökad jämställdheten i Sverige.

Möjligheten att ta lån, få en dräglig pension och ökad livskvalitén här och nu. Syftet med heltidsresan är inte och har aldrig varit att den skall leda till ohållbara scheman, dålig arbetsmiljö och sjuka medarbetare.

Genomförandet av heltidsresan får aldrig ske på bekostnad av de anställdas arbetsmiljö och välbefinnande. För att lyckas med heltidsresan, måste det ske i harmoni med en god personalpolitik och aktiva kvalitetsförbättringar i arbetsmiljön. Det är endast så heltidsresan kan bli en resa som tar oss in i framtiden. 

Många tackar tyvärr nej till heltid – inte för att de inte vill, utan för att de inte orkar. Skall det genomföras en förändring av denna dignitet – bör det vara ett krav att man har fack och personal med sig på tåget.

Socialnämndens ordförande (L) sade att det handlande om ett givande och tagande. Men när skall de anställda inom vård – och omsorg någons sin få något?

När skall de anställda sluta behöva ge och offra det mest värdefullaste som finns – deras hälsa? Fackförbundet Kommunal påstår i en artikel att flera av deras kollegor överväger att lämna sina tjänster – hur går det ihop med att vara en attraktiv arbetsgivare?

Det är dessutom ett faktum att när kvalitet hos de anställda ökar – ökar även kvalitén i välfärden. 

Vi tänker aldrig ställa oss bakom en heltidsresa som sker på bekostnads av personalens välbefinnande. Vår budget för 2021 innehöll både ökade anslag till socialnämnden med 15 miljoner och mer pengar till heltidsresan.

Vi har dessutom under 2020 lagt fram förslag om ökade medel på fem miljoner till heltidsresan. Konsekvenserna av heltidsresan ligger hos den styrande minoriteten och får inte skyllas tjänstepersonerna, de följer endast de direktiv och budgetramar som givits dem. 

Heltidsresan är som sagt en resa mot heltid. Det betyder att ingen skall lämnas kvar på perrongen, alla skall med på tåget.

Kommunikation, samplanering delaktighet, tilltro och samverkan är alla ord som bör definiera Tjörns kommuns arbetet med heltidsresan, men som tyvärr inte verkar göra det.

Socialdemokraterna på Tjörn kommer dock aldrig att sluta kämpa för idén om heltid som rättighet och deltid som möjlighet. 

facebook Twitter Email