Inbjudan för våra medlemmar

S-gruppen inom Barn- och utbildningsnämnden bjuder in intresserade medlemmar till en "studiecirkel".

Denna studiecirkel syftar till att ta fram nya frågor för ”Barn och Utbildning” till den budget som vi kommer att lägga fram för 2019 och till vårt valprogram inför den nya mandatperioden.

Den första träffen är måndagen den 20 november klockan 18.00.

Anmälan gör du helst före den 16 november till Nils Lackfors via e-post: nlackfors@gmail.com eller på mobiltelefon: 070-783 03 32.

Efter att du gjort din anmälan kommer du att få besked om var studiecirkeln kommer att hållas, vilken plats det blir är beroende av hur många som anmäler sig till studiecirkeln.

facebook Twitter Email