Infrastruktur

För någon månad sedan presenterade regeringen en rekordinvestering i svensk infrastruktur på uppemot 900 miljarder kronor för de kommande 12 åren.

Investeringarna kommer ske i hela landet och leda till 300 000 nya jobb. Det handlar bland annat om den största investeringen i järnväg, men också satsningar på att laga slitna vägar.

Dessa investeringar kommer att märkas av i Västsverige. Det handlar om nya stambanor, påbörjat av utbyggnaden mellan Göteborg-Borås, avlastade vägar, utredning om en förstärkning av järnvägen mellan Göteborg och Oslo samt djupare farleder i Göteborgs hamn för att nämna några exempel. 

Sammantaget innebär detta investeringar på 50 miljarder i infrastruktur runt om Västsverige. Det är bra, men det gäller även att vi som kommun och region tar vårt ansvar. För det går inte ihop när man uppmanar människor att de skall ta cykeln oftare eller åka kollektivt och cykelvägen inte finns och bussen inte går.

Det är därför kommunpolitikers uppgift att se till att det går att cykla i hela vår kommun och därmed binda ihop hela Tjörn.

Det är regionpolitikernas uppgift att göra det attraktivt att åka kollektivt genom rimliga priser och tidtabeller som utgår ifrån människornas behov.

Att ta cykel skall inte vara något riskfyllt och ta bussen skall inte behöva vara komplicerat.

Vi måste från alla politiska partier samlas och lösa problemen med förbindelser till och från Tjörn. Det vill vi se till höst. 

facebook Twitter Email