-Jag orkar inte längre med huset, men var ska jag bo?

Anette Johannessen och den (S)ociala gruppen angående boende för äldre. 

En gång var vi unga och kände stor lycka när vi flyttade in i huset. Idag blir jag ledsen över att jag inte längre orkar med gräsklippning och målning av huset, all skötsel!

Allt fler invånare i vår kommun känner så här och den befolkningsprognos som tagits fram pekar på att just gruppen 80 år och äldre kommer att öka stort inom de närmaste åren.

På Tjörn har vi en väl fungerande äldreomsorg som har ett gott rykte, och detta tillsammans med att man har en valfrihet att välja var man skall tillbringa sina sista år i livet, gör att vi har allt fler sökande till våra boenden även utifrån andra kommuner. Trycket på äldreomsorgsplatser är stort och det är idag kö till våra boenden.

Vad kan man då göra för att komma till rätta med detta och kunna ge våra kommuninvånare möjlighet till ett tryggt boende och en god omvårdnad?
Vi socialdemokrater ser att det finns fler lösningar. Vi vill bygga alternativa boenden på Tjörn.

En sådan boendeform är Trygghetsboende som är ett boende mellan det egna boendet och en plats på särskilda boende. Du kan söka och få en plats utan biståndsbedömning. Kvarnbacken i Rönnäng är i nuläget det enda trygghetsboendet på Tjörn.

För att få en plats ska man ha fyllt 75 år och ha behov av insatser från hemtjänsten eller ha andra behov som kan tillgodoses genom Trygghetsboende. Här får du hjälp av hemtjänst och nattpersonal utifrån dina behov och det biståndsbeslut du har om hemtjänst.

Vi socialdemokrater vill bygga denna form av boende på fler ställen på Tjörn, då vi vet att flera av våra medborgare vill bo i närhet till vänner och familj.

Men det behövs fler boendeformer! Till exempel mindre hyreslägenheter, som bör ligga i våra tätorter så att man har tillgång till allmän service och kollektivtrafik!

Vi anser nu att det är dags att bygga ett nytt äldreboende på nordöstra Tjörn.

I socialnämnden tog man beslutet att den 20/9 2017 skicka ett beslutsunderlag vidare till kommunstyrelsen för att få ett starttillstånd till ett nytt äldreboende på nordöstra Tjörn Höviksnäs. Socialnämnden väntar fortfarande på starttillståndet.

Man väntar också på att ombyggnationen av avdelningen Norrgården på Lilldalshemmet skall komma igång. Denna avdelning kommer att rymma 12 platser.

Socialdemokraterna i socialnämnden på Tjörn / Anette Johannessen

facebook Twitter Email