KD vill att vi gör ren våra (politiska?) glasögon!

Det måste väl tolkas så, när de i en utåtriktad kampanj överlämnar en liten näpen duk med texten ”Välfärdslöftet KD”. Använd duken och gnid så upptäcker man i KDs historia flera tidiga löften. 2006, t.ex., hette det garantibevis, dock utan glasögonduk. Det garantibeviset var inget vanligt politiskt löfte, utan det var vad det då hette, ett garantibevis signerat från självaste Göran Hägglund. Då fick ju KD sitta i regeringen i hela åtta år. Med känt resultat och hur gick det med då garantibeviset? Detta skulle underlätta för unga att köpa sin bostad, för ökad trygghet skulle fler poliser anställas, en civilkuragelag införas, ett tak för barngruppernas storlek i förskolan bestämmas, stopp för ytterligare bensinskattehöjningar m.m. När stora skattesänkningar för de högst avlönade var genomförda, fanns knappast något kvar av garantibeviset.

Nu heter det välfärdslöfte och på Tjörn är KDs välfärdslöfte bl.a. Stoppa slöseriet” Det satsas pengar som kunde gå till välfärden, på dyra bidrag, missriktade subventioner och kommunala skrytbyggen. Det vill vi sätta stopp för!” (slut citat ur KDs valmanifest Tjörn). Men på Tjörn säger KD:  -JA till månmiljonsatsning på nytt kulturhus (skrytbygge?) i Skärhamn. KD visar sig fortsatt vara marionetter till makten, inget eget, bara ryggradslöst och svekfullt mot sina egna löften följa med, utan egen åsikt (en civilkuragelag internt i KD skulle kunna vara befogat). På Tjörn har man lagt ned Långekärrs skola, stängt gymnasium och komvux, privatiserat vattenområden, sålt Dunkavlemyrens kommande bostadsområde till den privata marknaden (det underlättar knappast för ungdomar att skaffa sig en egen billig bostad på Tjörn)  m.m.

Kan Du finna vad detta parti åstadkommit för positivt för tjörnborna? Duken att putsa glasögonen med! Ja, tack för den!

2015-16 erhöll ungdomar upp till 19 år fria glasögon. Det var en av många välfärdsreformer av den nya (S)-regringen efter de 8 borgerliga åren med KDs socialministrar. Nu några år senare kommer en putsduk av KD!

Socialdemokraterna säger: Gärna en glasögonduk, men först ska ungdomar kunna skaffa sig rejäla och riktiga glasögon!

facebook Twitter Email