Konfrontation istället för samarbete

Det är inte bara krontalen i de olika verksamheterna och budgetposterna, som skiljer oss politiska partier på Tjörn åt. Observera hur de styrande grönblå partierna och de två stödpartierna V och SD på Tjörn uttrycker sig. 

De efterlyser regelbundet – en god ton – av oss i oppositionen!

De är de, som har valt konflikt istället för samarbete, genom att helt emot gällande reglemente, roffa åt sig samtliga 8 ordförandeposter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, kommunens två högsta beslutande instanser. Därmed håller de oppositionen (som representerar cirka 40 procent av väljarna på Tjörn) utanför allt inflytande över planering av arbetet i kommunens politiska ledning och borta från information. Och så har de mage att kräva – god ton – av oss!

De klagar på att vi är klåfingriga och lägger oss i hur målen ska nås. Politiken ska bara befatta sig med ”Vad” säger de, inte ”Hur”.

Jag säger: Jag har engagerat mig i folkbildning hela mitt liv och vet att ”Hur” är lika viktigt som ”Vad” när vi vill uppnå bra, långsiktiga och hållbara resultat, som omfattar många olika målgrupper med motstridiga intressen, så som det i allmänhet förhåller sig i en kommun.

Ska man delegera ansvar måste man också fördela resurser och delegera befogenheter. Allt annat är att vilseleda och att fly från ansvar.

De säger att vi gnäller och svartmålar.

Jag säger: Har ni glömt att vi alla företräder våra väljare?

Vi lyssnar på våra medborgare, vilka vi är till för att företräda och vi studerar forskning och statistik och kollar hur man gör i andra kommuner, som grund för våra förslag. Men vi kallar en spade för en spade.

När skolan nu har tagit bort minst 50 heltidstjänster på Tjörn säger den grönblå alliansen och deras stödpartier V och SD, att ”Allt kommer säkert bli bra, till slut. ”

Socialen har ju effektiviserats, och det gick ju bra! och nu är det skolans tur att genomgå ett ”stålbad ”.

Vi säger: Det är framför allt skolbarnen som genomlider deras stålbad.

Ett barn går bara i en årsklass en gång i livet. Det kan man inte experimentera med – för det går inte att rätta till i efterhand. Och om man ska ändra organisationen, gör man det planerat, så att de som berörs hinner vara delar i förändringen, inte bara vara offer för den.

Dessutom fortsätter socialförvaltningen att till exempel utlysa deltidstjänster, istället för heltider, för att vi inte har råd att börja med heltidsresan ännu, inom det sociala område, där det rör så många, säger ”majoriteten”. Och ändå avsätter de nästan inga medel för detta i årets budget, och inte i kommande års budgetar heller. De tycks inte ha upptäckt att ”hemmafruar ” som bara vill jobba lite deltid, nästan tagit slut, till och med på Tjörn?

Kulturen är så viktig, att den budgeten får vi inte röra, säger de.

Efter de nedskärningar på kulturområdet – som vi inte skulle vilja göra, men som de har tvingat fram, genom att så kraftigt underbudgetera för skolan och den sociala verksamheten under flera år – har vi ändå mer än 40 miljoner kvar till Kultur och Fritid, i vårt budgetalternativ, som vi kan hjälpas åt att prioritera inom, på bästa sätt.

Det är tråkigt att de i den grönblåa gruppen och deras stödpartier väljer konfrontation istället för samarbete och kompromisser för Tjörnbornas bästa.

Rosalie Sanyang (S)

facebook Twitter Email