KRY kan inte tillåtas att ta över 1177

I dagarna har många i media tagit upp det faktum att det privata vårdbolaget KRY köpt upp det företag som har hand om Vårdguiden 1177, som är den hemsida och den telefontjänst som erbjuder alla i Sverige information och rådgivning gällande hälsa och sjukdomar.

Både i Läkartidningen och i DagensMedicin har läkare och annan vårdpersonal uttryckt oro gällande att dessa tjänster nu skall hanteras av ett företag med vinstintresse som kanske inte kan förhålla sig objektiva.

Dessutom kunde DN rapportera att det redan nu varit så att telefonisterna på 1177 fått direktiv om att hänvisa icke akuta vårdfall till KRY:s digitala tjänster.

Förutom att det kan medföra att medborgarna känner osäkerhet kring om den information de får via 1177 nu går att lita på, och förutom att det innebär att ett enskilt privat vårdbolag gynnas så är det också något som innebär ökade kostnader för skattebetalarna då vårdärenden som går via privata vårdbolag kostar samhället mycket mer.

Nu har Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern i Stockholm drivit igenom att frågan skall beslutas om politiskt och inte av tjänstepersoner då det är en principiellt viktig fråga. Dessa vill dessutom att en sådan viktig samhällsfunktion som 1177 bör skötas i regionens egen regi.

Även om detta är en fråga som kommer beslutas om i Stockholm så anser Socialdemokraterna på Tjörn att det är viktigt att alla medborgare får kunskap om frågan och får möjlighet att visa Socialdemokraterna sitt stöd.

När du ringer 1177 med din oro kring ett medicinskt tillstånd vill vi att du skall få en opartisk bedömning av vad som är det bästa vårdalternativet för dig utan att behöva oroa dig för att det kan finnas bakomliggande motiv där någon tjänar pengar på att du hänvisas till en viss vårdgivare

facebook Twitter Email