Kulturhus, hotellbygge mm.

Dimmorna tätnar – kulturhuset, hotellbygget och Tjörns kommuns politiska ledning tynar bort!

Vi börjar vänja oss, för tyvärr är det inget nytt! Däremot är det ett flagrant misstroende mot demokratisk öppenhet och rent spel som återigen utspelas i tjörnpolitiken.

Efter att ha tagit del av Tjörns kommunfullmäktigemöte den 24 januari frågar många sig: – Kan en politisk ledning sjunka djupare i förtroende?

Först får man sig en reell utskåpning av en inbjuden företagare som satsat stora belopp i framtagande av hotellplaner i Skärhamn. En process där kommunen varit en aktiv samarbetspart och deltagare i dialog och samverkan under ett par års tid. När borgerliga politiker bestämt sig vågar dessa inte meddela samarbetspartnern, utan företagaren får läsa i tidningen att kommunen kommer att säga nej! Ingen, vare sig politiker eller tjänsteperson, talar vare sig före, efter eller under processen med företagaren! Man kan ha olika uppfattningar om saken, men det är ett helt oanständigt och skamligt beteende, från kommunens sida!

Nästa stora fråga var om det s.k kulturhuset var med i budgetbeslut från 13 december 2018. Först lämnades ett oerhört pinsamt svar av kultur- och fritidsnämndens ordförande om att hennes uppmärksammade besked på face-book om en julklapp till tjörnborna bara var egna tolkningar. Sedan framkom att det visst fanns substans i detta beslut och alla fullmäktigepartier utom socialdemokraterna, tjörnpartiet och Björn på Tjörn stod bakom detta beslut. Så moderater och sverigedemokrater hade nu ändrat sig sedan valrörelsen. Dock var platsen inte bestämd och i vilket forum beslutet fattats var oklart. Eller om det bara var i kultur- och fritidnämndens ordförandes tankar fick vi inte riktigt reda på. Med kommunalrådets förklaringar blev det än virrigare.  Fortsättning följer på dessa pinsamheter.

Måtte inte några företagare som sneglar åt tjörnhållet för eventuella etableringar se denna sändning. Däremot hoppas vi att alla tjörnbor ger sig tid! Så här makalöst dåligt beter sig Tjörns borgerliga kommunledning. Någon gång måste denna röra upphöra och röstsedeln är verktyget! Såg du inte så koppla länken som finns på Tjörns kommuns hemsida eller klicka här. Innan den också kanske av pinsamhetsskäl håller på att tyna bort .

facebook Twitter Email