Kyrkovalskandidat Björn Sporrong från Höviksnäs

I mitt arbete har jag haft ett fackligt perspektiv på jobbet och ett politiskt perspektiv på livet. Det fackliga och politiska är två sidor av samma mynt. Båda handlar om hur vi människor bör leva våra liv. Gör din plikt, kräv din rätt är ett slagkraftigt uttryck och säger mycket om arbetarrörelsens moraluppfattning.

Dessa ord hämtar sin inspiration tex från Ordspråksboken där det utrycks att man ska arbeta hårt och inte vara lat men också i Predikaren 2:24 Det finns inget bättre för människan än att hon äter och dricker och låter sin själ njuta av det som är gott på grund av hennes möda.” 

Därför behövs dessa socialdemokratiska värderingar i kyrkans verksamhet och i dess arbetsmiljö. Att kyrkans arbetsvillkor för sina anställda ska bli ett föredöme ställer jag helt och fullt upp på.

facebook Twitter Email