Kyrkovalskandidat Magnus Claesson från Klövedal

Evangelierna är en grundläggande teologisk värdegrund.

Mycket av dess uttolkning i samhället återfinns i de socialdemokratiska värderingarna.

Jesus sa att hans rike inte var av denna värld. Han gjorde inte anspråk på de värdsliga tingens ordning.

Denna skillnad mellan religion och politik har enligt min mening gjort det möjligt för demokratin att växa fram och har även haft betydelse för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

facebook Twitter Email