Kyrkovalskandidat Maud Hultberg från Klövedal

Jag vill att Socialdemokraternas värdegrund ska genomsyra kyrkans arbete. Solidaritetstanken, där orden ”bären varandras bördor” är starkt förknippad med svenskt socialdemokratiskt samhällsbygge.

Eller jämlikhetsbudskapet i ”allt vad du vill människorna ska göra dig ska du också göra dem.” Det uttrycker en moraluppfattning i att vi står sida vid sida och stödjer varandra i med- och motgång och det skapar hopp för framtiden. 

För mig är det också en demokratifråga att Socialdemokraterna, som tror på allas lika värde, också kan arbeta för dessa värden i kyrkoråd och Kyrkofullmäktige,

liksom jämställdhet, mellan män och kvinnor.  

facebook Twitter Email