Kyrkovalskandidat Tina Baudino från Skärhamn

”Bären varandras bördor”, sammanfattar kort och kärnfullt den samhällssyn som socialdemokratin står för.

Vi är olika starka, och svaga, i livets olika skeden.

När du är frisk, har arbete och framgång kanske andra som är sjuka och arbetslösa behöver ditt stöd, omvänt kan du komma i en situation med behov av hjälp.
Då ska du inte behöva be om välgörenhet, då ska det finnas ett samhälle som ställer upp för dig.

Ensam är inte alltid stark. Tillsammans blir vi alla starkare om vi bär varandras bördor genom livets olika skeden.

facebook Twitter Email