Lag och ordning

Sedan 2018 har antalet poliser ökat både till antalet och per 100 000 invånare. I slutet av 2021 påbörjade över 700 polisaspiranter slutfasen av sin utbildning att bli polis. För vårt polisdistrikt handlar det om ett tillskott på 24 nya polisaspiranter.

Just nu går närmare 3000 studenter polisutbildningen och till sommaren kommer ett hundratal nya polisaspiranter komma ut och slutföra sin utbildning. Det är bra.

Regeringens mål med 10 000 polisanställda till år 2024 är inom räckhåll. Men samtidigt som Polismyndigheten växer så det knakar skjuts fler personer än tidigare. 

Varför fortsätter skjutningarna, trots att vi låser in fler och låser in dem längre. Varför fortsätter skjutningarna? Jo, för bakom varje kille vi tar och låser in, står det en ny redo att ta hans plats. Det säger oss att vi måste stoppa nyrekryteringen till gängen och då handlar det om andra insatser.

Det handlar om skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Allt sådant som högern tyvärr saknar politik för. Just nu låser vi in fler än någonsin. Men för att knäcka gängen behövs mer än bara poliser och fler fängelser.

Vi måste mobilisera hela samhället för att bryta segregationen och stoppa nyrekryteringen av ungdomar in i gängen. Det handlar alltså om fler poliser och fler lärare, skärpta straff och mer resurser till Kriminalvården, fler verktyg till polisen och en starkare socialtjänst. 

Samtidigt som unga män skjuter varandra på gatan, blir kvinnor mördade av sina pojkvänner, flickor blir begränsade av sina fäder och barn får bevittna pappa slå mamma. Något som vi inte talar om eftersom det sker i det dolda, i hemmet och för att offret är kvinna. Här måste göras mer.

Kvinnofridslagstiftning, sexköpslagen, samtyckeslagen och barnfridslagen är exempel på viktiga reformer som Socialdemokraterna drivit fram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, men det är långt ifrån tillräckligt. 

1 juni inför regeringen ett nytt brott i brottsbalken med beteckning hedersförtryck, men även på detta område måste fler åtgärder vidtas.

Socialdemokraterna har växlat upp kampen mot gängen samt de män som begränsar, slår och mördar. Vi fortsätter gärna för att avsluta det arbetet.

facebook Twitter Email