Läget för Västra Götalandsregionen

Elisabeth Svantesson (M) och SD-regeringen har presenterat budget för 2024, och in i det sista hoppades vi I Västra Götalandsregionen (VGR) på att deras krisinsikt skulle vara lite mer närvarande än inte alls. 10 miljarder (varav 3 miljarder till regionerna samt ett aviserat sektorsbidrag) räcker inte när vi har prognostiserade underskott på 28 miljarder i kommuner och regioner. I VGR har vi pensionskostnader som ökar från 5 miljarder år 2022 till 11 (!) miljarder 2024.

Att tro att vi ska lösa det med mer kreativitet är helt verklighetsfrånvänt. VGR har tagit sin del av det delade ansvaret som region och regering har gällande att samarbeta i kriser.

Lågkonjunkturen är här och inflationen fortsätter att gröpa ur hushållens plånböcker. Det kommer tecken på en avmattning på arbetsmarknaden. Regeringen och Sverigedemokraterna har valt att möta den här svåra tiden med passivitet.

Oscar Sjöstedt (SD) meddelade på en presskonferens att regeringens ambition för sjukvården är att slippa massuppsägningar. Vi i RödGrön Ledning har en ambition att arbetsvillkoren för personalen ska bli bättre, och att vårdköerna ska kortas. Har Sjöstedt (SD) helt missat att vi har pandemiköer kvar att hantera?

Sveriges tillväxttakt spås bli bland de lägsta i Europa. Samtidigt som vanliga familjer med vanliga inkomster får svårare att klara räkningarna och SD-regeringens passivitet skapat en sjukvårdskris.

Redan förra året valde regeringen att underfinansiera välfärden och accelerera nedskärningarna i skolan och vården. I år fortsätter regeringen på samma spår när de fortsätter hävda att de gör stora tillskott, samtidigt som de medel som tillförs knappt kompenserar för inflationen.

”Besparingarna i sjukvården handlar inte längre om att hyvla på lite avdelningsfika eller spara in på administration. Verkligheten är att den sjukvårdskris som den här regeringens passivitet har skapat kommer att leda till färre vårdplatser, i vissa fall att hela avdelningar eller sjukhus måste läggas ned. Då är det magstarkt att prata om satsningar från regeringens sida” säger Mikael Damberg. Det är förödande, men det är den framtid vi möter med den här regeringens sätt att hantera Sveriges skattebetalares pengar.

Utöver sjukvården så skär regeringen ner på fler områden. Folkbildningen är livsviktig för kulturen, för arbetsmarknaden och inte minst för den svenska demokratin. Till 2026 förbereder SD-regeringen nu för nedskärningar på så mycket som 1,1 miljarder bara till studieförbunden. Vi står upp för folkbildningen och kämpar för att få regeringen att inse konsekvenserna av dess handlingar.

Regeringen lovade att inte svika välfärden – det är precis det man gör.

Helén Eliasson (S) Regionstyrelsens Ordförande

facebook Twitter Email