Låt Kulturen komma till barnen

Kultur och fritidscentrum, Delta och Kulturskolan på Tjörn har ett stort utbud av aktiviteter för barn och unga. Man nyttjar idag några skolors lokaler likaså Deltas i Skärhamn.

All musikundervisning fr.o.m. klass 2 kostar 500 kr per termin och 250 kr för hyra av instrumentet. En extra avgift tillkommer för nothäfte och kopiering.

Övriga aktiviteter inom Kultur och fritid är gratis.
Det är ett imponerande program. Det finns beskrivet på Kultur och Fritids hemsida.

Redan 2018 stärkte regeringen kultur för barn och unga med en tillfällig peng som skulle komplettera den omfattande bidragsgivning som Kulturrådet redan riktat mot kultur för barn och unga.

På Tjörn deltar ca en tredjedel av grundskolans elever i någon form av aktivitet. Kulturträdet gör att alla barn och elever får ta del av någon kulturupplevelse under sin termin, Detta är utmärkt men då man betänker vad kulturen betyder för ett barns utveckling så blir det utbudet som riktar sig till en tredjedel av eleverna ganska dyrt.

Alla vet att alla barn mår bra av musik, dans, sång eller teater. Men då måste det vara kontinuitet i aktiviteten och den måste vara tillgänglig för alla barn. Även barn med Neuropsykiatriska diagnoser ska finna att kulturen är något för dem. Den ska inte heller vara avgiftsbelagd. Kulturen ska nå de som inte kan få den genom hemmet. Den ska finnas nära barnen. Många barn har inte föräldrar som kan skjutsa dem till de aktiviteter som inte är förlagda till skolan där de går. Deras busskort är begränsade.

Många barn och unga är med i någon förening såsom, fotboll, gymnastik, ridning, hockey o.s.v. Ofta är samma barn och unga med i flera föreningar.
För att arbeta förebyggande ska vi nå fler barn tidigt. Gärna innan något inträffat. Att få alla med i det vi kallar KULTUR bör vi ha all kulturverksamhet knuten till skolans lokaler.

Vi har nu chansen att skapa en skolstruktur där det också får plats med ett s.k. Kulturhus för barn och unga i varje hög- och mellanstadienav i Häggvall och Bleket. Vi ska inte satsa på ett Kulturhus i Skärhamn där det endast kan nyttjas av barn som bor i Skärhamn eller har föräldrar som skjutsar dit och hem.

Vi Socialdemokrater vill, att varje barn och elev på Tjörn ska få möjlighet att ta del av det fina kulturutbud som finns. Att kulturen ska vara tillgänglig för alla barn och unga. Att aktiviteterna huvudsakligen ska ligga i anslutning till Häggvall och Bleket. Att alla aktiviteter ska vara gratis.

Maud Hultberg (S), andre vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email