Liberalerna Tjörn vill införa straffavgift!

Än en gång driver Liberalerna, med Barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnemar Olsson i spetsen, frågan om att införa en straffavgift på icke avbokad skolskjuts.

Det kan tyckas vara en liten fråga, men för den enskilde kan det få stor påverkan. Den styrande majoriteten vill kunna utdela straffavgifter upp till 3000 kronor per år för den som inte avbokar skoltaxi i tid.

Vad är då problemet med det här? Jo, att det finns fler anledningar än rent geografiska till att en elev inte åker vanlig skolbuss. För en del elever som har diagnos inom NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) kan det vara en utmaning att åka med den vanliga bussen och därför åker man skoltaxi.

Dock kan det till exempel uppstå saker i sista sekund som gör att taxifärden inte blir av. Det handlar inte om slarv eller nonchalans.

Att gå till skolan och vara i skolan kan i sig också vara en utmaning för dessa elever och politiken behöver inte lägga mer press på elever med diagnos inom NPF.

Vi ser inte heller att det är rimligt att straffa dessa familjer. Den uteblivna resan resulterar inte sällan i att man själv som förälder behöver köra sitt barn till skolan i stället.

Argumentet från Gunnemar Olsson om att komma åt slarviga föräldrar som åker på semester utan att meddela håller inte för att utdela kollektiva bestraffningar.

När frågan var uppe till beslut i kommunfullmäktige i november 2023 yrkade Socialdemokraterna på återremiss, vilket blev fallet.

Hur ska man säkerställa att bedömningen av vem som ska beläggas med straffavgift sker på ett rättssäkert och jämlikt sätt? Och vilken är egentligen nettoeffekten för kommunen? Det här är några frågor som vi vill ha svar på. Och i grunden vill vi att straffavgiften inte införs över huvud taget.

Man skulle önska att majoriteten lade lika mycket tid och kraft på att ta fram förslag som ökar alla elevers möjligheter, även de med NPF-diagnos, att klara sin skolgång ännu bättre.

Där ligger i alla fall Socialdemokraternas fokus.

Peter Bäcklund (S) kommunfullmäktigeledamot.

facebook Twitter Email