Med små medel men med stort engagemang kan man göra skillnad!

Den 26 januari genomfördes en workshop med kvinnorna i det politiska partiet PDOIS i Gambia.

Rosalie Sanynag från Socialdemokraterna på Tjörn, var en av ledarna och initiativtagarna och pengarna för arrangemanget hade samlats in av S-kvinnor Tjörn och I Göteborgsområdets S-kvinnodistrikt.

Också på Socialdemokraternas medlemsmöten på Tjörn har lotter sålts till förmån för den här aktiviteten.

Deltagarna kom som representanter från alla 8 regionerna i Gambia. 

Halifa Sallah, partiets presidentkandidat, som tidigare besökt oss Socialdemokrater på Tjörn, tackade och hälsade så gott till alla. Och på hans förslag har nu partiet beslutat att från i år göra 26 januari till en årlig utbildningsdag för kvinnorna i partiet.

facebook Twitter Email