Miljö

De allra flesta partier är överens om att klimat- och miljöfrågor är några av de viskigaste frågorna för oss framöver.

Men vad många partier saknar insikt i är att framöver redan är här. Det är här och nu åtgärderna måste sättas in för att stoppa det vi i delar av Sverige och världen redan fått en försmak av – värmerekord, bränder och stora onaturligt stora regnmängder för att nämna några exempel.

Tjörns kommun tillhör inte en av Sveriges största kommuner, men inte heller några av Sveriges minsta om man utgår ifrån befolkningen. Vi ligger alltså någonstans i mitten och det förpliktigar.

Vår kommun kommer inte kunna lösa klimatkrisen själv, men vi kan som kommun vara en del av lösningen och bidra till att ställa om så väl Tjörn som Sverige.

Det är än viktigare att vi som kommun är en bra förebild för våra invånare genom att föregå med gott exempel. Något som inte behöver vara speciellt komplicerat.

Vi socialdemokrater vill till exempel att vi gör det så energieffektivt som möjligt när vi bygger nytt och renoverar bostäder; vi vill se en kraftfull satsning på solenergi genom att investera i solceller på alla kommunala byggnader och att vi utreder en etablering av en solcellspark; vi vill ställa tuffare krav på regionen att ökad turtäthet och öka antalet direktbussar från västra och södra Tjörn in till Storgöteborg; använda den offentliga upphandlingen som ett viktigt verktyg för att ställa om genom att prioritera närproducerat och återbruk; bygga ut laddinfrastrukturen för att skapa förutsättningar för medborgare att ställa om; bygga ut och prioritera våra gång- och cykelvägar runt om i vår kommun och sist men inte minst bli medlemmar i Klimatkommunerna för att tillsammans med andra kommuner lära och utvecklas tillsammans.

Dessa saker går att åstadkomma, men då behövs det ett styre som tar klimat- och miljöfrågorna på allvar.

facebook Twitter Email