Miljön kopplad till en ny Översiktsplan på Tjörn

Naturskyddsföreningen Tjörns ordförande, Sverker Molander, besökte under tisdagskvällen Tjörns arbetarekommuns medlemsmöte och lade Naturskyddsföreningens syn på vad en ny översiktsplan bör ta sina utgångspunkter ifrån.

Utgångsläget för en miljöpolitisk diskussion är, menade Molander:

  • Allt hänger ihop
  • Ingenting försvinner
  • Det finns inga gratisluncher (en rättvis fördelningspolitik är en förutsättning för att åstadkomma förändring)

Därefter ska man när man tar itu med själva arbetet som sedan ska vara ett underlag till politiska beslut

  1. Göra rätt från början
  2. Genomföra en strategisk miljöbedömning
  3. Mål för en hållbar kommun inom planetens gränser

Vi kan allmänt konstatera att naturen tillföra alldeles för mycket fosfor och kväve, artutrotningen tilltar och att vi inte har en hållbar markanvändning. Den totala miljöpåverkan utgörs främst av befolkningstillväxt, materiella välståndet och hur vi kan använda tekniken.

Just kring tekniken såg Molander en hoppfull utveckling för att ”rädda planeten”, men trögheten i styrsystem och andra administrativa hinder utgjorde problem för en snabbare omställning till hållbarhet.

På den kommunala nivån ville Molander se att fakta, eller sanningar var grunden för arbetet, att det sedan arbetet byggde på en tillit och samverkan, där styrning och planering sedan tog över och i genomförandefasen rätt prioriteringar och avvägningar gjordes tillsammans med att hantera motkrafter.

Den nästan två timmar långa föreläsningen blandades med inpass och frågor från de närvarande och med denna utmärkta föreläsning som grund kan socialdemokraternas ÖP-arbete ta ny fart och studiecirkeln som pågår inom partiet få nytt bränsle.

Översiktsplanen är ju ett av de viktigaste dokumenten för hur medborgarna vill att kommunen ska utvecklas framåt med bostäder, befolkningsutveckling, vägar osv.

Läser du detta och är intresserad av att deltaga så hör av dig till någon i partiet för en fortsättning och påverkan.   

facebook Twitter Email