Några ord från en regionpolitiker!

Pandemin är nu inne på sitt andra år och vi har alla blivit påverkade i olika grad och många har fått förändra sina liv avsevärt.

Nu är vaccinationerna igång och vi kan se ljuset i tunneln. Men vi kan inte slappna av då vi ser en stor smittspridning och att det också sker bland yngre.

Hälso- och sjukvårdspersonalen har jobbat hårt och behöver verkligen återhämtning.

Vi socialdemokrater menar att marknadsstyrd hälso- och sjukvården inte gynnar patienterna och går heller inte i takt med vård efter behov. Vi ska inte ha en vård som är rena ”vilda västern” och där vårdbolagens önskemål prioriteras framför patienternas behov.

Den digitala vården är här för att stanna. Den är ett bra komplement till den fysiska vården och ger förbättrade möjligheter för människor att få vård i tid. Men det är oerhört viktigt att den är en del av den sammanhållna vården, vilket bland annat vår egen Närhälsa kan ge. Därför behövs det ett nationellt omtag om hela vårdmarknaden och den fria etableringsrätt som råder. Människors rättigheter och behov måste återigen vara det som styr vården, inte skattefinansierade vårdbolags möjligheter till vinstmaximering.

När det gäller regionens ekonomi ser det desto ljusare ut. När böckerna för 2020 stängs kan vi konstatera att det ekonomiska överskottet för regionen blir lite drygt 1,8 miljarder kronor. Det är uteslutande tack vare att den socialdemokratiskt ledda regeringen skickat statsbidrag av aldrig tidigare skådad omfattning som regionens ekonomi har kunnat räddats och visar på ett så stort överskott.

Västra Götalandsregionen har fått nästan 4,3 miljarder mer i statsbidrag än vad som beräknades när budgeten för 2020 antogs. Nu är det en utmaning för den styrande blågröna minoriteten att använda detta överskott för att minska de oerhört långa köerna som redan innan pandemin var längre än vad lagen tillåter.

Aktuellt just nu är att vi jobbar fram ett budgetförslag där vi återigen satsar på höjda grundlöner för vår vårdpersonal. Många yrkesgrupper ligger under rikssnitt i medellön och här måste regionen höja ambitionen.

Janette Olsson (S), regionråd i opposition

facebook Twitter Email