Nu är platserna fördelade och Tjörn styrs i nyansen blågrönnazseskärt (KD,M,L, C, MP, SD,V)

Vänstern och miljöpartiet röstade fram en Sverigedemokrat till oppositionsråd, trots att de tre partierna med alliansen röstade på samma budget, Nu har ett parti på 4 mandat och nazianstruket en plats i kommunledningen på Tjörn. En opposition av 17 mandat (S;TP.BpT) står helt utanför. Anmärkningsvärt!

I valet mellan det nazianstrukna och en demokratibärare – mellan en sverigedemokrat och en socialdemokrat – uttryckte sig miljöpartisten Anna Wängborg

  • Det var som att välja mellan pest och kolera!

Hur många av de andra 416 som röstade på miljöpartiet på Tjörn tyckte så? Troligen hennes fullmäktigekamrat Tanja Siladji Dahne?. Är det fler?

Vänsterpartiet erhöll i kommunvalet på Tjörn 411 röster. Deras chefsförhandlare Erlig Alsin, Percy Karlsson och lyckades förhandla fram en budget och platser, (mest till sig själva) samt slå bort 17 mandat genom att stödja en sverigedemokrat. Det visste kanske inte alla 411 som röstade på V i valet. Att Percy Karlsson och Erling Alsin hade det klart för sig tror vi nog.

Annars var det intressant att se att fyra partiavhoppare från (S) funnit sig tillrätta och med hjälp av sverigedemokraterna och den blågrönnazseskära alliansen fått platser efter kompetens och duglighet i sina nya partier. Konkurrensen i dessa partier är tydligen större än inom (S) Sålunda fick:
Robert Bull, som var 2:e vice ordförande som socialdemokrat inget uppdrag i (C). Tomas Collberg som hade en AU plats i socialnämnden för (S) nu i (V) får en ersättarplats i samma nämnd och Claes Jansson som hos (S) hade en kommunstyrelseplats nu i det nya partiet moderaterna får en ersättarplats i Tjörns Ishall. Erling Alsin som var kommunens revisor för (S) fick två ersättarplatser av (V) och sverigedemokraterna. Så förhandlade han ju också för sig själv. En del går från klarhet till klarhet och till slut belönas rätt kompetens till rätt uppdrag och kanske mest om man har rätta vänner!

facebook Twitter Email